Melanom

.

.

Melanom

Melanom

Cijena: 33,18 EUR
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 3.

Melanom je zloćudni tumor čija se učestalost kontinuirano povećava u cijelom svijetu. Najveća učestalost melanoma u svijetu bilježi se u Australiji i Novom Zelandu, a najmanja je u Japanu. Hrvatska spada u grupu zemalja sa srednjom incidencijom, koja se unatrag zadnjih 40 godina povećala za 310%, odnosno povećava se prosječno 7¬8% godišnje. Prema podacima Hrvatskog registra za rak 2003. godine prijavljeno je 414 novih bolesnika oboljelih od te bolesti, a najveća se učestalost melanoma bilježi na području Zagreba, Zadra i Dubrovnika. Zabrinjavajući je i podatak da je melanom odgovoran za 80% cjelokupnog mortalitcta od kožnih malignoma. U našoj je zemlji 2004. godinc umrlo 186 bolesnika oboljelih od te bolesti. Melanom je primarno bolest ljudi mlađe i srednje životne dobi s najvećom učestalosti u dobi od 40 do 45 godina.

Iako je poznato da je najvažniji okolišni čimbenik u etiologiji melanoma upravo Sunčevo ultraljubičasto zračenje, u našoj se zemlji još uvijek nc pridaje dovoljno važnosti pravilnoj zaštiti od Sunca, te prevenciji i ranom otkrivanju melanoma. Ujedno, protokoli dijagnostike i liječenja, a posebno kontrolnih pregleda bolesnika s melanomom značajno se razlikuju u različitim zdravstvenim ustanovama u našoj zemlji, pa je nerijetko bolesnik izložen neadekvatnom kirurškom zahvatu, a još češće mnogim laboratorijskim, te radiološkim pretragama koje nemaju znanstvenu, stručnu ni ekonomsku podlogu.

U želji da se naglasi važnosti prevencije melanoma, te da se omogući da se u svim krajevima naše zemlje bolesnici oboljeli od melanoma tretiraju u skladu sa svjetski priznatim aktualnim protokolom, nastala je knjiga "Melanom". Urednici knjige su doc. dr. sc. Sanda Stanec, te prof. dr. sc. Zdenko Stanec, specijalisti plastične kirurgije u Kliničkoj bolnici "Dubrava" u Zagrebu. To je prva knjiga na hrvatskom jeziku koja pruža slikovit, detaljan i iscrpan prikaz te bolesti. Nastala je kao zajednički projekt 26-ero autora, specijalista različitih medicinskih područja, stručnjaka u dijagnostici ili liječenju melanoma koji multidisciplinarno sudjeluju u tretiranju ovih bolesnika. U svakom poglavlju u knjizi je uz vlastita iskustva dan i pregled zaključaka najnovijih svjetskih literaturnih navoda vezan uz određenu problematiku liječenja bolesnika s melanomom, tako da je knjiga aktualno štivo i u svjetskim razmjerima. Jednako tako knjiga može biti zanimljiva i bolesnicima ili obiteljima bolesnika oboljelih od ove bolesti. Poboljšanje prevencije melanoma i otkrivanje ove zloćudne bolesti u što ranijem stadiju osnovni je cilj koji se želi ostvariti ovom knjigom.
Knjiga je podijeljena u šest dijelova. U prvom dijelu opisuje se razvoj liječenja melanoma kroz povijest, epidemiologija melanoma, prevencija, biologija, patogeneza i genetika melanoma, kao i klasifikacija mclanoma. Drugi dio knjige posvećen je kliničkim obilježjima i dijagnostičkim postupcima kod melanoma. Kirurško liječenje melanoma po stadijima detaljno je prikazano u trećem dijelu knjige, a u četvrtom dijelu opisani su svi modaliteti onkološkog liječenja. U petom dijelu opisani su postupci s recidivima melanoma, kao i praćenje bolesnika s melanomom i prognoza bolesti. U šestom dijelu knjige melanoma opisuju se melanomi ostalih sijela i njihovo liječenje. Knjiga je bogato ilustrirana (138 slika, 28 tablica), te je naveden aktualan protokol liječenja u dodatku knjige.

Podaci

Nakladnik
Medicinska naklada
Biblioteka
Biblioteka Sveučilišni udžbenici i priručnici
Uvez
Tvrdi uvez
Jezik
hrvatski
Broj stranica
395
Godina izdanja
2006
Dimenzije
18,00 x 24,50
ISBN
953-176-310-0