Hrvatska dijalektologija

.

.

Hrvatska dijalektologija

Hrvatska dijalektologija

Knjiga 2: Čakavsko narječje
Cijena: 231,00 HRK
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 0.

Autor prikazuje dosadašnja proučavanja hrvatskih govora i stanje obrađenosti tih idioma te odnos hrvatskih i drugih južnoslavenskih dijalekatskih idioma. Obrađuje se razvoj naših dijalekata i njihovi genetski odnosi i time se gradi cjelovita slika o našemu dijalekatskom mozaiku u prošlosti i sadašnjosti. Obrada pojedinih narječja (čakavskoga, kajkavskoga, štokavskoga) organizirana je tako da se najprije daju osnovne crte narječja, granice i kriteriji klasifikacije na dijalekte, pa potom pregled svih dijalekata. Dijalekti su prikazani na svim jezičnim razinama, s objašnjenjem nastanka i razvoja govora svih dijalekata. Knjiga, koja će izaći u tri sveska, temelji se na metodama moderne lingvistike; pisana je čitko i pregledno.

Druga knjiga izašla iz tiska 2009. s podnaslovom Čakavski dijalekti. U prilogu knjige je velika detaljna karta čakavskog govornog područja.

Podaci

Nakladnik
Golden marketing - Tehnička knjiga
Uvez
Tvrdi uvez
Jezik
hrvatski
Broj stranica
190
UDK
80
Godina izdanja
2009
Dimenzije
23,00
ISBN
978-953-212-169-8