Od gramatike prema komunikaciji - Knjižara Ljevak

.

.

Od gramatike prema komunikaciji

Od gramatike prema komunikaciji

Cijena: 176,00 HRK
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 0.

Knjiga Lade Badurine Od gramatike prema komunikaciji sastoji se od triju cjelina koje obrađujući različite teme imaju za cilj ukazati na povezanost gramatike i komunikacije. Prva cjelina, Gramatika i komunikacija, sadrži studije Padež i komunikacija, Glagoli govorenja i tekst, O modalnosti – s osobitim obzirom na modalne glagole, Vrste riječi: gramatikalizacija i pragmatikalizacija, Pragmatika veznih sredstava, Odgovori na pitanja o pitanjima. U prvoj studiji Lada Badurina posebnu pozornost posvećuje padežu kao komunikacijskoj kategoriji te donosi vrijedno tumačenje vokativa kao padeža čija je jedina i jedinstvena vrijednost komunikacijska. Pored njega tumači i dativ, čija veza s komunikacijskim činom nije jedina i jedinstvena vrijednost, nego je ostvaruje u svojemu podtipu, tj. etičkome dativu ili dativu interesa.

Druga cjelina, Sintaksa složene rečenice i teksta, sadrži studije koje tematiziraju odnos složene rečenice i teksta – Složena rečenica i tekst, Red sastavnica na razini složene rečenice i teksta, Asindetske strukture: koordinacija, subordinacija i tekst, Asindetske subordinirane strukture te Vremenski odnosi na razini složene rečenice i teksta.

Treća cjelina, Nove studije o tekstu i diskursu, posvećena je tekstu – jezikoslovnim pristupima koji se njime bave, znanstvenom tekstu, polemici, psovci, kletvi i vicu. Obuhvaća studije Jezikoslovni pristupi tekstu, Ispod teksta: bilješka o fusnoti, Fusnota o (Stojevićevoj) fusnoti, O semantici i pragmatici diskursnih oznaka, O dijalogu, Polemičnost i polemike Ive Pranjkovića, Tekst protiv teksta: O argumentaciji u polemičkom diskursu, Jezična i pragmatična obilježja psovke, O kletvi i psovci, Zaustavi me ako si već čuo: O pragmatici vica te Stereotipi u vicevima.

Podaci

Nakladnik
Hrvatska sveučilišna naklada
Uvez
Meki uvez s klapnama
Jezik
hrvatski
Broj stranica
353
Godina izdanja
2021
Dimenzije
16,2 x 24
ISBN
9789531694339