Lokalni porezi - Mladen Ivanović, Antonio Prtenjača - Knjižara Ljevak

.

.

Lokalni porezi

Lokalni porezi

Zakon o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 127/17)

- podzakonski akti, sudska praksa, mišljenja Porezne uprave, primjeri općih akata

Cijena: 120,00 HRK
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 0.

Zakon o lokalnim porezima (u nastavku teksta: ZLP) jedan je od propisa donesenih u sklopu porezne reforme. Objavljen je u Narodnim novinama, broj 115/16, a stupio je na snagu 1. siječnja 2017. Njegova izmjena objavljena je u Narodnim novinama, broj 101/17, a stupila je na snagu 20. listopada 2017., osim članaka 2. i 18., koji su stupili na snagu 1. siječnja 2018. ZLP-om nisu uvedene nove vrste poreza, već su preuzete iz Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15), a postojeći sustav poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prilagodio se ciljevima reforme cjelokupnog poreznog sustava. ZLP-om se uređuje sustav lokalnih poreza kao jedan od izvora financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Važećim Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 127/17 - u nastavku teksta: ZFJLP(R)S) postiže se uspostava jednostavnijeg, razumljivijeg i pravednijeg sustava raspodjele prihoda od poreza na dohodak, modela fiskalnog izravnanja te sustava financiranja decentraliziranih funkcija. Nadalje, u sklopu porezne reforme, a s ciljem uređivanja pojedinosti vezanih uz naplatu pojedinih lokalnih poreza, doneseni su podzakonski akti, kao provedbeni propisi. U bitnome, riječ je o: - Pravilniku o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima - Suglasnosti da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - Pravilniku o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 6 PREDGOVOR Svi navedeni akti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 1/17, a stupili su na snagu 3. siječnja 2017. S obzirom na važnost i učestalost problematike oporezivanja lokalnim porezima, posebice vezano uz razrez i naplatu poreza, priredili smo ovaj priručnik za korištenje u svakodnevnoj praksi, s namjerom da pomognemo jedinicama lokalne samouprave i poreznim obveznicima u razumijevanju njihovih prava i obveza. Sadržaj priručnika oblikovali smo tako da uključuje tekst ZLP-a, ZFJLP(R)S-a i podzakonskih akata, ali i ogledne primjere odluka jedinica lokalne samouprave. Posebno ističemo da smo ispod pojedinih odredaba ZLP-a naveli sudsku praksu za koju smatramo da je i danas primjenjiva, jer je novi ZLP preuzeo veći dio odredaba prije važećeg ZFJLP(R)S-a. Uvažavajući tu činjenicu, na kraju priručnika priredili smo mišljenja Porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske, koja su, iako donesena prije stupanja na snagu ZLP-a, aktualna i primjenjiva i danas. Stoga, vjerujemo da će opisani pristup i obogaćeni sadržaj ovog poreznog priručnika biti pomoć svima koji se u svakodnevnom radu susreću sa ZLP-om.

Podaci

Nakladnik
Novi informator
Uvez
Meki uvez
Jezik
hrvatski
Broj stranica
95
Godina izdanja
2020
Dimenzije
24 x 17
ISBN
9789538119613