.

.

Zakon o parničnom postupku + CD

NOVI/2019

Cijena: 880,00 HRK
Količina

Knjiga sadrži redakcijski pročišćeni tekst ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU na način da su u samim člancima navedene napomene vezane za izmjene tog članka, iz novele: »Narodne novine«, br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 96/08., 123/08., 148/11. Odredbe koje su prestale važiti izmjenama, »Narodne novine«, br. 84/08., 57/11., 25/13, i 70/19, sadržane su u punom obliku kao dodatak pored članka na koji se odnose, uz napomenu da su prestale važiti. Uz važne članke su bilješke kao i komentari te poveznice na druge odredbe ZPP-a. Knjiga sadrži obimnu sudsku praksu, i setence iz perioda od 1991-06.2019 godine (dosad najobimniju skupljenu na jednom mjestu, preko 3.000 tisuče primjera sudske prakse i setenci) Praksa je prikazana po pojedinim zakonskim odredbama, člancima, odnosno stavcima. Pojedinačni primjer prakse prikazan je tako što je u njemu posebno istaknut naslov, tema, a bitni dijelovi su naznačeni, boldanim, italik ili podvučenim tekstom. Knjiga sadrži i IZDVOJENU SUDSKU PRAKSU koja se odnosi na posebne tematske cijeline kao što su: ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – TROŠKOVI POSTUPKA * ODVJETNIČKI TROŠKOVI * TROŠKOVI OVRŠNOG POSTUPKA * OPĆENITO O TROŠKOVIMA, ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – PRISTOJBE * OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA SUDSKE PRISTOJBE, PRIZNANJE STRANE SUDSKE ODLUKE, PRIMJENA PROPISA. Itd. Knjiga isto tako sadrži: POVEZANU SUDSKU PRAKSU koja se odnosi NA POVEZANOST ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU S DRUGIM ZAKONIMA kao što je naprimjer praksa: Zakon o parničnom postupku – Ovršni zakon * upućivanje na parnicu * TUŽBA * kamate * osobni identifikacijski broj * DOSTAVA * troškova ovršnog postupka * AKTIVNA LEGITMACIJA * Smrt stranke tijekom ovršnog postupka * SUKOB NADLEŽNOSTI Zakon o parničnom postupku – Stečajni zakon Zakon o parničnom postupku – Zakon o trgovačkim društvima Zakon o parničnom postupku – Zakon o radu Zakon o parničnom postupku – Obiteljski zakon Zakon o parničnom postupku – Zakon o nasljeđivanju Zakon o parničnom postupku – Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o parničnom postupku – Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o parničnom postupku – Zakon o obveznim odnosima Zakon o parničnom postupku – Pravna pravila Zakona o izvanparničnom postupku Kao poseban prilog knjiga sadrži MIŠLJENJA I ZAKLJUČKE – ŽUPANIJSKIH SUDOVA – VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE i VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE razvrstane u tematske cjeline kao što su: PODRUČJE GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA * PODRUČJE PRAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I SUDSKOG REGISTRA * PODRUČJE STEČAJNOG PRAVA * PODRUČJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA * PODRUČJE RADNOG PRAVA * PODRUČJE OBITELJSKOG PRAVA itd. PRILOG KNJIZI JE I CD koji sadrži aktualnu sudsku praksu iz perioda od 1991-06.2019 godine u obliku cjelovitih odluka (presuda, rješenja) županijskih sudova kao i odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Ključna promjena u ZPP-u je drugačije uređivanje revizije, pa je tako propisano da Vrhovni sud Republike Hrvatske odlučuje o dopuštenosti revizije na temelju prijedloga za dopuštenje revizije, pri tome je dopuštena mogućnost da se revizijski sud, prilikom donošenja odluke o prijedlogu da se dopusti revizija ili reviziji, pozove na razloge neke svoje ranije odluke. Iz tih razloga na CD-u su uglavnom sadržane odluke VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE vezano za reviziju. CD sadrži (preko 1800) cijelovitih odluka (presuda, rješenja) i to u word-ovom formatu, što omogućuje svestrano pretraživanje cijelog sadržaja kao i korištenje cijelih ili samo dijela odluka, CD sadrži (preko 300) cijelovitih presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava donesenih u odnosu na Republiku Hrvatsku. CD sadrži i redakcijske pročišćene tekstove zakona vezanih za prikazanu materiju (preko 50).

Podaci

Nakladnik
Vizura
Uvez
Tvrdi uvez
Jezik
hrvatski
Broj stranica
1504
Godina izdanja
2019
ISBN
9789536957958

Proizvod trenutno nema recenzija korisnika