.

.

Propisi iz stvarnog prava

Redakcijski pročišćeni tekstovi
Cijena: 105,00 HRK
Količina

Redakcijski pročišćeni tekstovi propisa iz stvarnog prava:


1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

2. Zakon o zemljišnim knjigama

3. Zakon o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim

    stvarima i pravima

4. Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u 

    zemljišnoknjižnim odjelima sudova (zemljišnoknjižni poslovnik)

5. Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva

    posebnog dijela nekretnina (etažnog vlasništva)

Podaci

Nakladnik
RRIF plus
Biblioteka
Pravna biblioteka
Jezik
hrvatski
Broj stranica
275
Godina izdanja
2015