Djelovanje kaznene presude na parnični postupak

.

.

Djelovanje kaznene presude na parnični postupak

Djelovanje kaznene presude na parnični postupak

Vezanost parničnog suda za pravomoćnu presudu kaznenog suda

Cijena: 280,00 HRK
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 0.

Nedavno je u izdanju nakladničke kuće Vizura objavljena knjiga mr. sc. Zorislava Kaleba, suca Kaznenog odjela Općinskog suda u Zagrebu, Djelovanje kaznene presude na parnični postupak s podnaslovom Vezanost parničnog suda za pravomoćnu presudu kaznenog suda. Knjiga Djelovanje kaznene presude na parnični postupak predstavlja autorov izra¬đeni i obranjeni magistarski rad na poslijediplomskom znanstvenom studiju iz trgovačkog prava i prava društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dana 4. travnja 2006. godine na temu Vezanost parničnog suda za pravomoćnu presudu kaznenog suda pred Povjerenstvom koje su činili akademik Jakša Barbić, predsjednik Povjerenstva, prof. dr. se. Mihajlo Dika kao mentor, te prof. dr. se. Davor Krapac i dr. se. Branko Vukmir kao članovi Povjerenstva. Isti rad je autor u međuvremenu dijelom prilagodio radi objave kao monografije, a također je unio i izmjene koje su se u međuvremenu dogodile našem pozitivnom zakonodavstvu.

U knjizi se obrađuje odnos između parničnog i kaznenog postupka, vezanost par¬ničnog suda za pravomoćnu osuđujuću presudu kaznenog suda po tužbi iz istog događaja, prejudicijelno djelovanje presude kaznenog suda na parnični postupak, djelovanje kaznene presude kao pravno relevantne činjenice u parničnom postupku, prekid postupka po od¬luci suda u parničnom postupku, donošenje pravomoćne kaznene presude kao razlog za ponavljanje parničnog postupka, te neki zaključni prijedlozi de legeferenda. Rad dijelom komparativno obrađuje istu materiju i u nekim drugim zakonodavstvima u opsegu koliko je to zanimljivo za našeg praktičara. Knjiga je rezultat dvogodišnjeg istraživanja autora prvenstveno odluka Županijskog suda u Zagrebu i Vrhovnog suda Republike Hrvatske, te potom i dostupnih odluka drugih domaćih i stranih sudova.

Podaci

Nakladnik
Vizura
Jezik
hrvatski
Broj stranica
502
UDK
347.922:343.1
Godina izdanja
2008
ISBN
978-953-6957-38-5