Pregled kulturnog razvoja i kulturnih politika

.

.

Pregled kulturnog razvoja i kulturnih politika

Cijena: 35,00 EUR
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 3.

Publikacija Pregled kulturnog razvoja i kulturnih politika u Republici Hrvatskoj (1990. – 2020.) nastoji na jednom mjestu obuhvatiti i preispitati sve izraženije zahtjeve za sistemskim promjenama u kulturi i kulturnim politikama u Hrvatskoj. Budući da više od dvadeset godina nakon izrade Nacionalnog izvještaja nedostaju podatci i sustavno praćenje razvoja kulture, Ministarstvo kulture RH tijekom 2019. pokrenulo je izradu sveobuhvatne i sustavne analize stanja u svim područjima koja se smatraju sastavnim dijelovima hrvatske kulturne politike. Pretežan dio priloga u toj analizi stanja nastao je u vremenu prije globalne krize izazvane pandemijom.

Ministarstvo kulture i medija RH angažiralo je stručnjake u različitim područjima, a struktura pregleda djelomično je slijedila strukturu tog izvještaja uz niz novih poglavlja koja pokrivaju nova područja kulturnoga razvoja te odabrane transverzalne aspekte i aktualna pitanja u kulturnom polju. Sadržaj je strukturiran u 6 velikih poglavlja te nizu manjih potpoglavlja koja se koncepcijski, strukturno i analitički međusobno razlikuju. Ovaj zbornik radova analitički, a u mnogim prilozima i kritički, obrađuju dostupne podatke i daju pregled trenutačnoga stanja postojećih instrumenata kulturne politike u Hrvatskoj, pojedinih područja nasljeđa i tradicije te umjetničkoga stvaralaštva i djelatnosti, te podjednako obrađuju koncepte i prakse sudjelovanja u kulturi, transverzalne aspekte kulturnih politika te niz drugih aktualnih tema kulturnoga razvoja.

Većina se priloga ne oslanja na empirijska istraživanja koja nedostaju u kulturi, a što su mnogi autori posebno isticali kao problem za stjecanje uvida u prošlost i sadašnjost, ali i daljnji razvoj. Nedostatak empirije nadomještan je bogatim referentnim okvirom, okupljanjem dostupnih podataka i činjenica, prikazima temeljenim na iskustvu rada u struci, obuhvatom većega vremenskog razdoblja ili iznošenjem novih ideja kulturnog razvoja. Ta je raznolikost pristupa i glasova ujedno i odraz raznolikosti kulturnoga polja u Hrvatskoj te potvrda kulturnoga pluralizma i potencijala za njihovu koegzistenciju.

Namjera je da ova snimka stanja hrvatskoga kulturnog razvoja i kulturne politike te izneseni podaci i razmišljanja, budu podloga u budućim raspravama umjetnika, kulturnih djelatnika, istraživača i donositelja odluka u kulturi te temeljni dokument koji će osigurati potrebne uvide za buduće nacionalne ili lokalne strategije razvoja u različitim područjima kulture ili relevantna referenca u drugim istraživanjima različitih segmenata hrvatske kulture i kulturnih politika.

Podaci

Nakladnik
Ministarstvo kulture i medija RH
Uvez
Tvrdi uvez
Jezik
hrvatski
Broj stranica
389
Godina izdanja
2022.
Dimenzije
23,5 x 31,5 cm
ISBN
9789533120676