.

.

Novi propisi u području nekretnina i recentna sudska praksa

Cijena: 220,00 HRK
Količina

Brojni su novi propisi u području nekretnina koji su upravo u zakonodavnoj proceduri ili su već usvojeni, o kojima je riječ u ovom priručniku. Donošenjem novih propisa i samoj pripremi i izradbi novih zakonskih odredbi prethodila je velika upravna i sudska praksa koja je pokazala što i u kojem smjeru u području nekretnina valja mijenjati, dopunjavati i nanovo regulirati. Prvi se rad u ovom priručniku odnosi na novu praksu u pojedinačnom zemljišnoknjižnom ispravnom postupku u primjeni Zakona o zemljišnim knjigama, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i drugim meritornim propisima u ovoj materiji.

Novo pravno uređenje koncesija tema je drugog rada prema Konačnom prijedlogu Zakona o koncesijama. Povod donošenju novog Zakona o koncesijama dodatno je usklađivanje sa zakonodavstvom EU, kako se u radu ističe, a cilj je propisivanje jasnih pravila, a u nekim pitanjima i strožih, ali i liberalizacija koncesioniranja. U radu se donosi i upravna i nova aktualna sudska praksa glede pravnog režima koncesija i primjene propisa o koncesijama. Treći rad odnosi se na prikaz Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova u kojem se piše o usklađivanju Zakona s Odlukama Ustavnog suda Republike Hrvatske iz 1998. i presude Suda za ljudska prava u predmetu Statileo protiv Hrvatske, koja je postala konačna 10. listopada 2014. Stoga se i izmjene i dopune Zakona o najmu stanova odnose na zaštićene najamnine u stanovima u vlasništvu fizičkih osoba i slučajeve prestanka prava na zaštićenu najamninu u stanovima u vlasništvu fizičkih osoba.

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-III-5694/2013 od 1. ožujka 2016., kojom je određen novi rok za denacionalizaciju za fizičke osobe koje su zahtjev podnijele 7. siječnja 2003., te nova upravnosudska praksa u primjeni Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, tema je četvrtog rada u ovom priručniku. U radu se donose najnovije Odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i drugih sudova u primjeni toga Zakona. Peti rad odnosi se na specifično područje upravljanja grobljem i pogrebničku djelatnost. Taj rad temeljen je na Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o grobljima, Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti, Zakonu o trgovačkim društvima, Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te drugim meritornim propisima.

U radu se donose i ogledni primjeri koji mogu poslužiti kao jedno od mogućih rješenja u reguliranju ove materije. U prilogu donosimo redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu za lakše služenje ovim priručnikom.

Podaci

Nakladnik
Novi informator
Uvez
Meki uvez
Broj stranica
208
Godina izdanja
2016
ISBN
9789538119026