.

.

Aktualnosti u radnim odnosima - 2015.

Cijena: 200,00 HRK
Količina

aktualnosti i novine u radnom i socijalnom pravu upravnopravna i sudska praksa ogledni primjer pravilnika o radu tekst Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14) i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 157/13 i 152/14) PREDGOVOR

U 2014. godini počeli su se primjenjivati novi propisi iz radnog i mirovinskogprava. Konkretnije, 1. siječnja 2014. počela je primjena novog Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13), a 7. kolovoza 2014. novog Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14). Oba propisa donijela su određene novine u radne odnose, o čemu se, u prvom redu, bavi ovaj priručnik. Promjene se, između ostalog, odnose i na institut godišnjih odmora. S obzirom na to da u sustavu radnih odnosa odmori i dopusti predstavljaju vrlo značajna prava koja radnik ostvaruje tijekom radnog odnosa, stupanjem na snagu novoga Zakona o radu pokazan je velik interes javnosti za primjenom ovoga instituta, djelomično zato što stipulacije nekih od normi očito stvaraju dvojbe u primjeni.

Stoga, prvim radom u knjizi autorica pojašnjava nove odredbe o godišnjem odmoru i ukazuje na svrhu koja se njima nastoji postići. Dugotrajnost donošenja novog Zakona o radu posljedica je činjenice da se cilj koji se izmjenama koje je taj Zakon trebao uvesti, uglavnom odnosi na fleksibilizaciju radnih odnosa. U svrhu fleksibilizacije radnih odnosa novi je Zakon o radu propisao mogućnost privremenog ustupanja radnika u povezano trgovačko društvo te dodatni rad radnika, o čemu autorica piše u drugom radu ove knjige. Promjene u 2014. godini doživjeli su i propisi o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Naime, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 157/13 i 152/14) stupio je na snagu 1. siječnja 2014.

Na temelju njega doneseno je pet podzakonskih propisa. Svakako, najzanimljiviji od njih je Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 157/13 i 157/14) pa je veći dio trećeg rada, osim Zakonu, posvećen upravo tom podzakonskom aktu. Drugi akt koji se razmatra, jest Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 44/14, 97/14 i 2/15). U istom se radu posebno obrađuju odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, kojima je regulirano pitanje prednosti pri zapošljavanju osobe s invaliditetom. Dana 1. siječnja 2015. stupila je na snagu Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 151/14), čime je nakon godinu dana primjene izmijenjen novi Zakon o mirovinskom osiguranju. U posljednjem  radu u knjizi autor se osvrće na sadržaj Uredbe, kao i na promjene koje su nastale u mirovinskom osiguranju njezinim donošenjem u području ostvarivanja i korištenja prava, kao i u postupku za ostvarivanje prava iz toga osiguranja.

U knjizi kao prilog objavljujemo tekst Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14), redakcijski pročišćeni tekst Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 157/13 i 152/14) te ogledni primjer pravilnika o radu, koji je usklađen s odredbama novog Zakona o radu, za koje se nadamo da će vam pomoći u svakodnevnoj praksi.

UREDNIŠTVO

Autori: Irena Cvitanović dipl. iur., viša savjetnica specijalistica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava Republike Hrvatske; mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu; Nataša Novaković dipl. iur., članica radne skupine za izradu novog Zakona o radu; mr. sc. Mihovil Rismondo, izvršni koordinator u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (Zagreb) i član Komiteta eksperata za socijalnu sigurnost Vijeća Europe

Podaci

Nakladnik
Novi informator
Uvez
Meki uvez
Jezik
hrvatski
Broj stranica
232
Godina izdanja
2015
Dimenzije
17 × 24
ISBN
9789537812768