Aktualnosti u području nekretnina – 2013.

.

.

Aktualnosti u području nekretnina 2013.

Aktualnosti u području nekretnina – 2013.

Cijena: 270,00 HRK
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 0.

Zakon o koncesijama (Nar. nov., br. 143/12) i Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12), kao i drugi propisi u području nekretnina, pokazali su određeni niz dvojbi. U ovom smo priručniku, stoga, nastojali s iznošenjem određenih pitanja pomoći u rješavanju svih spornih pitanja. Budući da je novi Zakon o koncesijama pobliže definirao određena pitanja koja su se u neposrednoj provedbi posebnih zakona postavljala kao dvojbena, u prvom radu razmatramo u kojoj će mjeri taj Zakon pridonijeti boljem korištenju koncesija kao ugovora kojima se potiču aktivnosti privatnog gospodarskog sektora u sferi korištenja općih dobara i drugih dobara od interesa za Republiku Hrvatsku, te obavljanja javnih radova i javnih usluga, a koje su u nadležnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.

Ozakonjenje zgrada prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12) u izravnoj je vezi s prostornim uređenjem koje je, prema važećim propisima, u velikoj mjeri u djelokrugu jedinica lokalne samouprave, pa se provedba tog Zakona u značajnoj mjeri oslanja na propise i druge opće akte koje donose jedinice lokalne samouprave te na sudjelovanje jedinica lokalne samouprave u provedbi tog Zakona na različite načine. Stoga u drugom radu dajemo prikaz odredaba predmetnog Zakona kojima je uređeno sudjelovanje jedinice lokalne samouprave u ozakonjenju zgrada, tj. u provedbi tog Zakona, te najčešćih pitanja i odgovora koja su se do sada s tim u vezi pojavila u upravnopravnoj praksi. U praksi se, nadalje, pojavljuju problemi vezani uz parcelaciju nekretnine na temelju sudskih presuda, kad se njome utvrđuje pravo vlasništva tužitelja na dijelu neke nekretnine, označeno slovima, bojama ili, pak, na neki drugi način, a da u vrijeme donošenja sudske odluke još nije provedena parcelacija u katastru.

Tako u sljedećem radu posebno analiziramo odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), te ukazujemo na što bi trebalo paziti prilikom donošenja odluka o utvrđivanju prava vlasništva na dijelu nekretnine u parnici. U posljednjem radu pišemo o nekim specifičnim problemima koji se javljaju u praksi zemljišnoknjižnih sudova; govorimo, ponajprije o praksi sudova koji zbog prevelikog opreza i pogrešnog tumačenja zakonskih odredaba odbijaju provesti predložene upise, pa stranke najčešće upućuju da sklapaju anekse ugovorima ili, pak, traže ispravak ili dopunu javnih isprava. Pišemo i o tome kako umanjiti mogućnost da postupak pred zemljišnoknjižnim sudom bude završen odbijanjem ili odbacivanjem. Može se, na prvi pogled, činiti da je riječ o banalnim situacijama, ali zbog velikog broja te vrste predmeta koji se višekratno pojavljuju pred sudovima u ponovljenom postupku, smatramo da je vrijeme na te probleme upozoriti, pokušati dati smjernice za rješavanje i to potkrijepiti prikupljenom drugostupanjskom praksom.

Konačno, veći dio članka posvetili smo upisu javnih i nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, temeljem Zakona o cestama (Nar. nov., br. 84/11 i 22/13) i svim problemima koji stoje tome na putu. Na kraju knjige donosimo i tekstove Zakona o koncesijama (Nar. nov., br. 143/12) i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12) te Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (Nar. nov., br. 98/12).

Podaci

Nakladnik
Novi informator
Uvez
Meki uvez
Jezik
hrvatski
Broj stranica
176
Godina izdanja
2013
Dimenzije
17 x 24