Stečaj i ovrha

.

.

Stečaj i ovrha

Stečaj i ovrha

Cijena: 270,00 HRK
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 0.

Stečajni zakon (Nar. nov., br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 132/12) mijenjan je dosad sedam puta. Svrha izmjena i dopuna uvijek je bila ubrzanje stečajnog postupka i smanjenje troškova tog postupka. I ove posljednje izmjene i dopune (Nar. nov., br. 132/12) imaju takvu svrhu. Međutim, neposredan povod za njihovo donošenje je donošenje Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji omogućava sanaciju i financijsko restrukturiranje nelikvidnog i insolventnog dužnika. S tim u svezi interveniralo se u dijelu Stečajnog zakona koji regulira stečajni plan i Zakonom je ponovno predviđena mogućnost prodaje cjelokupne imovine stečajnog dužnika. Osim općeg pregleda svih novina u Stečajnom zakonu, sadržanih u njegovoj zadnjoj Noveli, o čemu piše dr. sc. Vanja Bilić, pomoćnik ministra pravosuđa Republike Hrvatske i razmatranja modificiranog instituta stečajni plan i ponovno uvedenog instituta prodaje imovine dužnika kao cjeline, o čemu piše Renata Duka, dipl. iur., načelnica Sektora za propise građanskog i trgovačkog prava u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, analiziraju se i sličnosti, odnosno razlike između ovršnog i stečajnog postupka te utjecaj otvaranja stečajnog postupka na postupak ovrhe u kojem sudjeluje stečajni dužnik kao ovršenik. Osim stečajnog postupka u knjizi su obrađene još dvije vrlo aktualne teme. Prva se odnosi na ovrhu na novčanim sredstvima koja se provodi putem Financijske agencije. Takav način ovrhe propisan je Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 91/10 i 122/12) i Ovršnim zakonom (Nar. nov., br. 112/12). Novost je da se ovrha na novčanim sredstvima može provoditi izravnom naplatom na temelju, u Zakonu određenih, ovršnih isprava. Time se po prvi put u ovršnom postupku napušta faza određivanja ovrhe i time bitno skraćuje ovršni postupak. Druga aktualna tema koja se obrađuje je predstečajna nagodba, predviđena Zakonom o financijskom poslovanju u predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12 i 144/12). Tim Zakonom odvojio se dio stečajnog postupka koji se odnosio na stečajni sanacijski plan iz sudskog stečajnog postupka u upravni postupak. Time se željelo postupak sanacije i restrukturiranja nelikvidnog i insolventnog dužnika učiniti bržim, ekonomičnijim i djelotvornijim te kroz taj postupak izbjeći njegov stečaj i omogućiti nastavak rada. O ovrsi na novčanim sredstvima na računima i predstečajnom nagodbom piše Vinka Ilak, dipl. iur., samostalni savjetnik u Financijskog agenciji. Prikazi i komentari, obrazloženja i nužna objašnjenja dana kroz autorske radove tiskane u ovoj knjizi, služe za otklanjanje nedoumica koje se u praksi javljaju, ali i kao stručni doprinos za daljnje unapređenje insolvencijskog i ovršnog prava. Uz autorske stručne radove, kao prilozi u knjizi dani su pročišćeni tekstovi Stečajnog zakona i Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Podaci

Nakladnik
Novi informator
Uvez
Meki uvez
Jezik
hrvatski
Broj stranica
324
Godina izdanja
2013
Dimenzije
17 x 24
ISBN
9789537812348