Svjedoci u kaznenom postupku

.

.

Svjedoci u kaznenom postupku

Svjedoci u kaznenom postupku

Ispitivanje svjedoka kao dokazna radnja
Cijena: 262,00 HRK
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 0.

 

Hrvatski kazneno procesni sustav je donošenjem novog Zakona o kaznenom postupku 2008. godine pretrpio velike promjene. Uvedene su određene sastavnice angloameričkog kaznenog postupka koji izgleda djelotvorniji od kontinentalnih modela kaznenog postupka, uključujući tu i hrvatski model. Neke su od tih sastavnica do prije nekoliko godina bile na ovim prostorima nezamislive, ponajprije zbog povijesno tradicionalnih i kulturoloških razloga. Jedna od tih sastavnica je i državnoodvjetnička istraga, ali ona nije predmet ove knjige. Druga sastavnica koja također iziskuje mnoga prilagođavanja i usavršavanja naših praktičara, ali i novi pristup naše kazneno procesne teorije, odnosi se na položaj i ispitivanje svjedoka (i vještaka) u kaznenom postupku, osobito na raspravi. Upravo ta problematika predmet je ove knjiga.

Drugačiji pristup i način ispitivanja svjedoka kroz unakrsno ispitivanje je sada potpuna novost našim praktičarima, unatoč tome što je i raniji Zakon o kaznenom postupku predviđao unakrsno ispitivanje. No, ranija zakonska rješenja niti izbliza nisu bila nalik pravom angloameričkom unakrsnom ispitivanju. Novi Zakon o kaznenom postupku isprva je uveo tzv. vezani model unakrsnog ispitivanja. Srećom, prije posvemašnje primjene novog Zakona, uočeno je da bi taj model kod nas bio praktično neprimjenjiv. Stoga je naš marljivi zakonodavac u već drugoj izmjeni i dopuni Zakona, a prije njegovog stupanja na snagu u cijelosti za sva kaznena djela i za sve kaznene postupke, izmijenio taj model u tzv. kompromisni model po uzoru na američka Savezna pravila o dokazivanju. Te promjene i novine što se nalaze u ovom radu iziskuju detaljnija razmatranja.

To, dakako, nije jedini dio vezan uz ispitivanje svjedoka koji treba istaknuti. Drugi dio koji treba naglasiti je konfrontacijsko pravo okrivljenika koje je u našoj teoriji, a osobito praksi, bilo zanemareno, dijelom i zato što nije izričito propisano u Zakonu već „samo“ u Ustavu Republike Hrvatske i Europskoj Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (koje je po Ustavu, iznad zakona). Pravo okrivljenika na suočenje sa svjedocima optužbe stoga je ovdje posebno obrađeno.

Uz to, obrađeni su i drugi dijelovi koji su vezani uz položaj, ulogu i ispitivanje svjedoka u kaznenom postupku, a na kraju su dani prijedlozi koji mogu poboljšati postojeća zakonska rješenja u tom dijelu i na taj način doprinijeti dosljednosti, djelotvornosti i vjerodostojnosti kaznenog postupka u cjelini, uvažavajući u punoj mjeri okrivljenikova prava te vrhunsko načelo kaznenog postupka – načelo pravičnosti.

Rad je prvenstveno namijenjen praktičarima. Kroz sudsku praksu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Republike Hrvatske, knjiga daje određene smjernice u praktičnom postupanju koje se odnosi na svjedoke. No, namjena knjige tu ne završava. Ona može biti od pomoći i pri teorijskom razmatanju problematike ispitivanja svjedoka, a i onima koji žele proširiti svoja znanja na poslijediplomskom studiju. Nije, dakako, isključeno da knjiga pobudi zanimanje studenata dodiplomskog studija pravnih znanosti, ali i onih koje ova problematika zanima iz drugih razloga, možda čak i iz čiste znatiželje.

Knjiga je izvorno doktorska disertacija koja je krajem ožujka 2012. obranjena na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nadopunjena je određenim izmjenama, osobito onim koje su bile nužne nakon odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Al-Khawaja i Tahery protiv Ujedinjenog Kraljevstva (objavljena u travnju 2012.) i odluke  Ustavnog suda Republike iz srpnja 2012. kojom su ukinute neke odredbe Zakona o kaznenom postupku, među ostalim i one koje su povezane s ispitivanjem svjedoka.

Na kraju želim najprije zahvaliti mojem mentoru i učitelju, prof. dr. sc. Davoru Krapcu, sucu Ustavnog suda Republike Hrvatske. Bez njegovih poticaja i savjeta izrada disertacije, a time i ove knjige ne bi bila moguća. Osim što izlazak knjige predstavlja i osobno zadovoljstvo, ona će stalno podsjećati na za mene poseban osjećaj ponosa koji nalazim u činjenici da sam imao mogućnost da mi upravo profesor Krapac bude učitelj i mentor. Također želim zahvaliti recenzenticama dr. sc. Zlati Đurđević, profesorici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Elizabeti Ivičević Karas, docentici na istom fakultetu, na recenzijama i savjetima. Docentici Ivičević Karas zahvaljujem i na odmjerenoj i usredotočenoj pomoći te na savjetima koji možda nekome ne bi izgledali veliki, ali su došli u vrijeme i na način koji su mi predstavljali prekretnicu te završni poticaj i ohrabrenje za okončanje disertacije. O problematici sam razgovarao s kolegicama i kolegama kojima isto tako želim zahvaliti na podršci, pomoći i sugestijama, a osobito Draženu Tripalu i dr. sc. Lauri Valković. Njihovo mi je strpljivo i stručno promišljanje bila velika podrška i značajna pomoć. Roditelji i kćer često su bili uskraćeni za moj doprinos u obiteljskim odnosima. Za njihovo razumijevanje sam im posebno zahvalan.

Konačno, ali ne manje važno, zahvaljujem Narodnim novinama jer u ekonomsko teškim vremenima nije uvijek lako odlučiti se na tiskanje knjige. Zahvala ide lektorima i korektorima na vrhunski odrađenom poslu, a osobito urednici Vesni Grubić s kojom je u svakoj prilici užitak raditi i jer se pritom uvijek iznova može nešto naučiti. 
  

Podaci

Nakladnik
Narodne novine
Uvez
Meki uvez
Jezik
hrvatski
Broj stranica
288
Godina izdanja
2012
Dimenzije
15 x 24
ISBN
9789532341720