Zakon o javnoj nabavi s pojmovnim kazalom

.

.

Zakon o javnoj nabavi s pojmovnim kazalom

Zakon o javnoj nabavi s pojmovnim kazalom

Ostali propisi

Cijena: 270,00 HRK
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 0.

Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/II) u primjeni je od I. siječnja 20I2. Do- sadatnja primjena propisa o javnoj nabavi ukazala je na dodatnu potrebu drugaiijeg uredenja javne nabave, iime bi se trebala osigurati brža i uiinkovitija zattita prava gos- podarskih subjekata, ubrzali postupci, osigurala njihova transparentnost i unaprijedio sustav pravne zattite, koje ciljeve bi trebao osigurati novi Zakon. Kako bi svim sudionicima primjene Zakona o javnoj nabavi olaktali njegovu primje- nu, pripremili smo pojmovno kazalo Zakona, te podzakonske akte koji su donijeti do tiskanja ove knjige. Uz ove propise, knjiga sadrži i tekst Zakona o koncesijama (Nar. nov., br. I25/08), kojim se uvodi jedinstveni postupak davanja koncesija i jedinstvena zattita za sve sudio- nike u postupku, te proiitŠEni tekst Zakona o javno-privatnom partnerstvu (Nar. nov., br. (Nar,. nov., br. I29/08 i 55/II), koji je donijet u cilju osiguravanja javnih potreba sveobuhvatnijim angažiranjem privatnog partnerstva. U knjizi su sadržani i podzakonski akti za provedbu tih zakona. Korpus ovih propisa zaokružen je Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Svojim sadržajem knjiga je posebno prilagodena i polaznicima specijalistiikog pro- grama izobrazbe iz podruija javne nabave. Urednica

Podaci

Nakladnik
TEB
Uvez
Meki uvez
Jezik
hrvatski
Broj stranica
317
Godina izdanja
2012
ISBN
9789533290072