Pravni lijekovi u kaznenom postupovnom pravu

.

.

Pravni lijekovi u kaznenom postupovnom pravu

Pravni lijekovi u kaznenom postupovnom pravu

Cijena: 490,00 HRK
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 0.

Monografija je sustavni, cjeloviti i opsežni znanstveni prikaz kaznenopostupovnih pravnih lijekova s pravnoteorijskog, pravnozakonskog, ustavnopravnog i međunarodno-pravnog gledišta te kaznenopravne prakse. Monografija sadrži povijesni prikaz postanka i razvoja ustanove pravnih lijekova, zatim kraći osvrt na suvremene sustave pravnih lijekova te posebice osvrt na sustave pravnih lijekova u poredbenom pravu (njemačkom, francuskom, talijanskom, američkom i južnoameričkom pravu) i pravu ad hoc tribunala (MKTJ i MKTR) te stalnim Međunarodnim kaznenim sudom (MKS).

U detaljnom prikazu zakonskog uređenja žalbe protiv presude prvostupanjskog suda, razmatra se opseg i sadržaj prava na žalbu u kaznenom postupku, a zatim pojedine zakonske žalbene osnove, postupak o žalbi, granice i smjer ispitivanja prvostupanjske presude te odlučivanje i odluke drugostupanjskog suda. Žalba protiv drugostupanjske presude je razmatra s posebnom pozornošću, kao i žalba protiv rješenja. Odgovarajuća pozornost posvećena je i izvanrednim pravnim lijekovima, analizirajući svaki od tih lijekova posebno. Rad obuhavaća i kritički osvrt na pojedina zakonska rješenja u području pravnih lijekova s prijedlozima de lege ferenda.

Podaci

Nakladnik
Paradox
Uvez
Tvrdi uvez
Jezik
hrvatski
Broj stranica
358
Godina izdanja
2011
ISBN
9789532212310