Borba Hrvata protiv Trećeg Reicha

.

.

Borba Hrvata protiv Trećeg Reicha

Cijena: 79,90 HRK
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 0.

Kao druga knjiga iz biblioteke Hrvatska povijest, upravo je iz tiska izašla knjiga Neve Mihalić „Borba Hrvata protiv Trećeg Reicha“, u podnaslovu „Hrvatski protuosovinski otpor i dinamika vojno-političkih strategija na hrvatskom ratištu u Drugom svjetskom ratu“.

 

Povijesni fenomen koji je predmet knjige jest hrvatski nacionalni protuosovinski otpor u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu. Uz notorni partizanski pokret otpora s komunističkim vodstvom kao organizirani oružani oblik suprotstavljanja okupaciji, u Hrvatskoj se spontano rađao i disao vojno neorganizirani, politički neartikulirani protuosovinski otpor koji je potjecao od hrvatskog stanovništva, vojnika i časnika hrvatske regularne vojske te određenih političkih i građanskih krugova.

Kao što se je prva vrsta otpora dosad prikazivala iz politički kontroliranog ili ideološki opterećenog rakursa, postojanje ove druge vrste pružanja protuosovinskog otpora u Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu historiografski i društveno nije dovoljno uzeto u obzir. U ovom radu pokušali smo dati prilog hrvatskoj političkoj i vojnoj historiografiji Drugog svjetskog rata polazeći od razmatranja epistemologije povijesnih znanosti, pri čemu smo koristili uvide, načela i koncepte povijesne epistemologije, filozofije uma, fenomenologije, filozofije prirodnih znanosti i naturalizirane epistemologije.

Temeljem ovih epistemičkih polazišta krenuli smo u smjeru prikazivanja organske povezanosti povijesnih, političkih, vojnih i psiho-socijalnih stanja stvari (odnosno, prema tradicionalnoj historiografiji, prilika) specifičnih za Hrvatsku jer je njihova ukupnost uvjetovala jedinstvena politička i vojna zbivanja u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, samostalni, samoorganizirajući rast oružanog i civilnog protuosovinskog otpora, kao i sazrijevanje planova protuosovinskog prevrata u Hrvatskoj uronjenoj u političko-vojne okolnosti Drugog svjetskog rata u Europi. Povijesna politička i vojna zbivanja u Hrvatskoj Drugog svjetskog rata nisu se mogla događati apstraktno i neovisno od vanjskih političkih i vojnih okolnosti, ali, jednako tako, i od unutrašnjih, nacionalnih povijesnih, političkih i društvenih uvjetovanosti. Svako poglavlje ovoga rada bavi se jednom temom: kronološki prateći relevantna zbivanja, pokušava prikazati određena stanja stvari i iscrtati odraze koje su ona morala imati na povijesne djelovatelje.

Za konstituiranje prikaza birani su podaci, informacije ili pojave koji su, po našemu mišljenju, značajnije utjecali na stvaranje određenih povijesno-društvenih stanja ili su bili njihova posljedica te su kao takvi presudno utjecali na svijest pojedinačnih i društvenih povijesnih djelovatelja, a time, posljedično, i na njihova ratna djelovanja. Posebno su nas zanimale upravo te, tada prevladavajuće i odlučujuće svijesti, pojedinačni i zajednički sustavi racionaliziranja uvjetovani jedinstvenim hrvatskim povijesnim prilikama i postojećom mrežom društvenih i međuljudskih odnosa u Hrvatskoj Drugog svjetskog rata. Jer, upravo iz djelatnih sustava racionaliziranja i mreža odnosa - prije i za vrijeme Drugog svjetskog rata u Europi kao i rata u Hrvatskoj, između Trećeg Reicha i Hrvatske, kao i zapadnih demokracija i Hrvatske - proizašle su političke i vojne strategije djelovanja sukobljene ili povijesno uhvaćene u, za hrvatski narod dramatičnoj igri na hrvatskom ratištu u Drugom svjetskom ratu.

Podaci

Nakladnik
Despot Infinitus d.o.o.
Uvez
Tvrdi uvez
Jezik
hrvatski
Broj stranica
252
Godina izdanja
2012
Dimenzije
24,5 x 23
ISBN
9789537892012