Zakon o radu i Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada - Knjižara Ljevak

.

.

Zakon o radu i Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada

Redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom

Cijena: 14,00 EUR
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 1.

Zakon o radu (Nar. nov., br. 93 od 30. srpnja 2014.) stupio je na snagu 7. kolovoza 2014.

Od donošenja Zakon je izmijenjen i dopunjen tri puta, i to, prvi put Zakonom o izmjenama Zakona o radu (Nar. nov., br. 127/17), kojim su u pravni poredak RH prenesene brojne direktive Europske unije. Njime su također izmijenjene odredbe o obvezi dobivanja prethodne suglasnosti radničkog vijeća od poslodavca za donošenje određenih odluka te o odnosu poslodavca i sindikalnog povjerenika odnosno uvjetima za otkaz ugovora o radu sindikalnom povjereniku. Drugi put Zakon o radu izmijenjen je Zakonom o izmjenama Zakona o radu (Nar. nov., br. 98/19). Tom je Novelom Zakon o radu usklađen s odredbama Zakona o sustavu državne uprave (Nar. nov., br. 66/19), u dijelu kojim se propisuje obavljanje poslova ureda državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnih za poslove rada, tako da se ti poslovi povjeravaju nadležnim upravnim tijelima županija, odnosno Grada Zagreba.

Treći put Zakon o radu izmijenjen je i dopunjen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 151/22), koji u radno zakonodavstvo, od 1. siječnja 2023., donosi brojne novosti koje se tiču prava i obveza poslodavaca i radnika, a donose i neke potpuno nove institute. Te se novosti odnose na nov način reguliranja ugovora o radu na određeno vrijeme, sadržaja ugovora o radu, dodatnog rada radnika, posebne zaštite djece i maloljetnika, rada putem agencija za privremeno zapošljavanje, razloga za prestanak ugovora o radu, plaće, radnog vremena te dopusta. Osim toga, u Zakon o radu unesene su odredbe o radu putem digitalnih radnih platformi, koje se primjenjuju od 1. siječnja 2024. S obzirom na navedene izmjene i dopune temeljnog teksta Zakona o radu, priređen je ovaj redakcijski pročišćeni tekst Zakona, a lakšem korištenju u praksi pridonosi i pojmovno kazalo.

Osim Zakona o radu, ovo izdanje sadržava i Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada (Nar. nov., br. 151/22), novi propis radnog prava, koji regulira mjere i aktivnosti za suzbijanje neprijavljenog rada, uz koji se također nalazi i pojmovno kazalo.

Podaci

Nakladnik
Novi informator
Uvez
Meki uvez
Jezik
hrvatski
Broj stranica
119
Godina izdanja
2023
Dimenzije
20,5 x 28
ISBN
9789538119910