Poremećaji hranjenja – od razumijevanja do liječenja

.

.

Poremećaji hranjenja – od razumijevanja do liječenja

Cijena: 147,00 HRK
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 0.

Knjiga Poremećaji hranjenja – od razumijevanja do liječenja prati istoimeni tečaj trajnog usavršavanja pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj tečaja doc. dr. sc. Darko Marčinko okupio je reprezentativnu i respektabilnu skupinu stručnjaka različitih profila: psihijatri, psiholozi, internisti, pedijatar, specijalist obiteljske medicine, neuroznanstvenik, farmaceut, nutricionist, sociolog. Većina njih surađuje u aktivostima Zavoda za personologiju i poremećaje hranjenja Klinike za psihijatriju KBC Zagreb. U ovome se zavodu njeguje psihoterapijski pristup osobama s poremećajima hranjenja, koji uključuje individualnu, obiteljsku i grupnu psihoterapiju, uz psihofarmakoterapiju kao i suradnju s ostalim stručnjacima za prehranu. Sam naziv toga specijalisitičkog zavoda govori o često viđenoj isprepletenosti poremećaja hranjenja i poremećaja ličnosti. Taj je komorbiditet itekako značajan u dijagnostičkom, ali još više u tretmanskom dijelu. Poremećaji hranjenja predstavljaju značajan psihijatrijski, internistički, ali i javnozdravstveni problem. Liječenje osoba s ovim poremećajima je zahtjevno, složeno, interdisciplinarno. Ono je dugotrajno, praćeno nizom komplikacija, pa i smrtnim ishodom. Skupina ovih bolesnika pokazuju rizik suicidalnog ponašanja koji je među najvećima od svih psihijatrijskih entiteta. Knjiga na sveobuhvatan način prilazi poremećajima hranjenja kao entitetu, oboljelima od ovih poremećaja kao individuama, njihovim obiteljima kao značajnim koterapijskim snagama, stručnjacima različitih područja kao neizostavnim interdisciplinarnim dionicima, medijima kao važnom čimbeniku prevencije te društvu kao mjestu gdje ovi poremećaji nastaju i na kojemu bi se trebali rješavati. U knjizi se na informativan, jasan, znanstveno utemeljen način, a vodeći računa o holističkom pristupu, prikazuje etiopatogeneza poremećaja hranjenja, njihova epidemiologija, klinička slika, principi liječenja. Oni su najvećim dijelom temeljeni na psihodinamskom tumačenju, vlastitim iskustvima, ali i rezultatima recentnih vansjkih istraživanja. Opisani poremećaji su terminološki određeni (poremećaji jedenja – poremećaji hranjenja – poremećaji prehrane), navedena je biološka (genetska, neurotransmitrerska, endokrinološka) podloga ovih poremećaja. Značajno mjesto zauzimaju poglavlja o poremećajima ličnosti kao komorbiditetu, ali i o karakteristikama ličnosti osoba s poremećajima hranjenja. Dan je prikaz suvremene farmakoteraopije i nutricionistički tretman ovih bolesnika. Problem sve ranijeg javljanja poremećaja hranjenja prikazan je kroz rad dječjih i adolescentnih psihijatara. Na kraju je dano sociološko tumačenje ovih poremećaja, kroz recentna istraživanja utjecaja društva na pojavnost i oblikovanje poremećaja hranjenja. U cjelini gledano knjiga na potpuno zaokruženi način prikazuje ovo područje. Ova knjiga, prvi puta u nas, sveobuhvatno prikazuje poremećaje hranjenja te će biti neizostavno štivo svima koji se na bilo koji način bave tim područjem.

Podaci

Nakladnik
Medicinska naklada
Uvez
Meki uvez
Jezik
hrvatski
Broj stranica
164
Godina izdanja
2013
Dimenzije
17 x 24
ISBN
978-953-176-637-1