Razgovarajte s nama! - Knjižara Ljevak

.

.

Razgovarajte s nama!

Razgovarajte s nama!

Udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za razine A1-A2

Cijena: 31,86 EUR
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 3.

RAZGOVARAJTE S NAMA! Udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranog jezika

“Razgovarajte s nama!” Udžbenik hrvatskoga jezika za razine A1 – A2 namijenjen je ovladavanju pripremnom i temeljnom razinom jezične kompetencije hrvatskoga jezika. Rezultat je dugogodišnjega iskustva autorskog tima koji je svoju profesionalnu kompetenciju stekao u radu s polaznicima kojima je hrvatski ini jezik i koji je već objavio udžbenike namijenjene učenju hrvatskoga kao inoga jezika na različitim razinama.

Građa u udžbeniku raspoređena je pravocrtno i logično, a primjeri su prikupljeni iz suvremenih govorenih i pisanih izvora te su odraz žive komunikacijske prakse. U cjelinama je predstavljena i svakodnevna kultura, tj. običaji i navike stanovnika Hrvatske (što jedu i piju, kako provode vikend i slično). U udžbeniku se obrađuju aktualne teme iz različitih područja ljudske djelatnosti. Strukturno je udžbenik podijeljen u 15 cjelina.

Svaka cjelina uključuje komunikaciju i vokabular, kulturološke specifičnosti, gramatiku i pravopis, odnosno slušanje, razumijevanje, čitanje, razgovor, komunikacijske situacije, gramatička i pravopisan pravila te vježbe. Cjelina započinje tekstom i razumijevanjem slušanoga, slijede gramatička pravila koja se odnose na slušani tekst, potom tekst namijenjen čitanju i razumijevanju pročitanoga i vježbe. Svaka cjelina sadrži i gramatički dio s primjerima te istaknutim izuzecima od pravila. Gramatička pravila tablično su prikazana, a zatim opširnije objašnjena na trima jezicima: hrvatskom, engleskom i španjolskom. Objašnjenja na hrvatskom jeziku pisana su s namjerom da pomognu nastavnicima hrvatskoga kao inoga jezika, dok su objašnjenja na engleskom i španjolskom jeziku namijenjena učenicima koji se žele podrobnije upoznati s gramatičkim pravilima hrvatskoga jezika.Cjeline također sadrže leksičke, gramatičke i komunikacijske vježbe, a završavaju predstavljanjem zemljopisnih, povijesnih i kulturnih zanimljivosti Hrvatske.

Udžbenik je obogaćen fotografijama i ilustracijama kojima se nastojalo ne samo upotpuniti grafički izgled knjige već i prikazati hrvatsko zemljopisno i kulturno blago te svakodnevni život. Udžbeniku je pridodan rječnik koji sadrži riječi iz udžbeničkih cjelina. Uz te su riječi navedene osnovne gramatičke i druge informacije, a obilježeno je i mjesto naglaska. Rječnik sadrži prijevodne ekvivalente na engleskom i španjolskom jeziku.

Podaci

Nakladnik
Hrvatska sveučilišna naklada
Uvez
Meki uvez
Jezik
španjolski
Jezik
engleski
Jezik
hrvatski
Broj stranica
392
Godina izdanja
2021
Dimenzije
17 x 24
ISBN
978-953-169-427-8