SIGURNOST I ZAŠTITA PODATAKA

Dobra knjiga d.o.o. se obvezuje da će čuvati privatnost svih svojih kupaca. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja. Redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Dobra knjiga d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Svi sadržaji objavljeni na ovim web stranicama, kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logo), ikone, slike, audio i video zapisi, digitalni sadržaji, računalni programi i ostali sadržaj koji nije naveden, a objavljen je na ovim stranicama, vlasništvo su trgovca ili dobavljača softvera te su zaštićeni domaćim i međunarodnim pravima o zaštiti autorskih prava i prava intelektualnog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba nije dopuštena.

IZJAVA O SIGURNOSTI

T-Com se brine o tajnosti i sigurnosti Vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. Sigurnost podataka na ovim stranicama osigurana je korištenjem Secure Socet Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka. Razmjena osjetljivih podataka (npr. Brojevi kreditnih kartica) između T-Com Pay Way sustava koji obavlja on-line plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća u potpunosti je zaštićena od neautoriziranog pristupa. T-Com u potpunosti onemogućava pristup podacima za koje sudionici u procesu donacije nisu ovlašteni. Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.