Hrvatski pravopis

.

.

Hrvatski pravopis

Hrvatski pravopis

Usklađen sa zaključcima Vijeća za normu hrvatskog standardnog jezika
Cijena: 129,00 HRK
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 0.

Ovo izdanje Hrvatskoga pravopisa nosi naslov kao i nekoliko drugih pa i pravopisa što su ga u suautorstvu objavili Stjepan Babić, Božidar Finka i Milan Moguš, ali je ova knjiga ipak novo djelo, posebno u onim dijelovima koje je prije napisao Božidar Finka.

Valja naglasiti da novo izdanje ne znači i novu normu jer norma nije više mijenjana, samo su način izlaganja i pojedina rješenja usklađena sa zaključcima Vijeća za nor­mu hrvatskoga standardnoga jezika i s Hrvatskim školskim pravopisom, koji je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa dobio preporuku za upotrebu u školama pa je korisno da se ta dva djela u normativnome smislu u potpunosti podudaraju. Ujedno smo tekst i rječnik usavršili i dopunili. Autori su se uvijek brinuli za to da Hrvatski pravopis i svojim primjerenim opsegom, nazivima i jasnoćom izlaganja bude prihvatljiv i sa stručnoga i s pedagoških gledišta.

Budući daje pravopis zapravo jedina jezikoslovna knjiga koja je izrazito nor­mativna, njezina se norma može najbolje odmjeravati prema upotrebi u osnovnim i srednjim školama.

Za bolje razumijevanje pravopisnih načela, pravila i pravopisnoga rječnika po­trebno je prije služenja pravopisom pročitati uvod i predgovor pravopisnomu rječniku.


Autori su se složili o načelima i načinu izrade svih dijelova, ali su posao podijelili tako daje Stjepan Babić izradio poglavlja Uvod, Jezik i pismo, Glasovi či ć, Glasovi dž i d, Dvoglasnik ie, Pisanje stranih riječi, Razgodci, Pravopisni i posebni znakovi, Predgovor pravopisnomu rječniku, a u rječniku slova A - G, P - S, a Milan Moguš Glas h, Glas j, Jednačenje glasova, Velika i mala početna slova, Sastavljeno i ras­tavljeno pisanje riječi, Rastavljanje na kraju retka, a u Pravopisnome rječniku slova H- O, T- Z, ali je svaki autor pročitao i suatorski dio i po tome je ovo djelo cjelovito.

Podaci

Nakladnik
Školska knjiga
Uvez
Tvrdi uvez
Jezik
hrvatski
Broj stranica
453
UDK
801.1
Godina izdanja
2011
Dimenzije
17,00 x 24,50
ISBN
978-953-0-40034-4