.

.

Integrativna gospodarska etika Petera Ulricha i novija etička strujanja

Cijena: 100,00 HRK
Cijena s popustom: 90,00 HRK
Količina

Tekst ove knjige djelomično je izmijenjeni tekst doktorske disertacije Integrativna gospodarska etika Petera Ulricha u kontekstu suvremenih etičkih strujanja, koja je obranjena 10. studenog 2010. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Nikola Skledar (predsjednik povjerenstva), prof. dr. sc. Ivan Cifrić i prof. dr. sc. Ante Čović. Govor o poslovnoj etici dugo je prisutan kako u znanstve­noj tako i u svakodnevnoj sferi života. Međutim, pojam inte­grativna gospodarska etika novijega je datuma, a zasluge za njegovu afirmaciju pripadaju švicarskom znanstveniku Peteru Ulrichu. Kako sam upoznavao rad Petera Ulricha i njegove škole te njihovu želju za stvaranjem integrativne gospodarske etike koja će postaviti izazov kako stvoriti etiku u gospodarstvu i ujedno biti orijentir u okviru kojega bi gospodarstvo trebalo djelovati, sve sam više bio sklon razmišljanju da se Ulrichov koncept može uvesti u horizont integrativne bioetike, a da se pritom ne naruši imanentna logika tih dvaju koncepata. Neizmjerno se zahvaljujem, prije svega svom mento­ru prof. dr. sc. Anti Čoviću koji je, osim što mi je bio stalna podrška, vodio brigu o svim detaljima vezanim uz moj prije­laz s poslijediplomskog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu na poslijediplomski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i odigrao ključnu ulogu u najvažnijem trenutku moga znanstvenog puta. Također, zahvalan sam i prof. dr. sc. Velimiru Valjanu (Franjevačka teologija Sarajevo) te prof. dr. sc. Tončiju Matuliću (Katolički bogoslovni fakultet) na potpori i dragocjenim savjetima. Iskreno se zahvaljujem svim suradnicima u projek­tu integrativne bioetike, napose Ivani Zagorac, Mariji Selak, Goranu Grgeču i Hrvoju Juriću na susretljivosti i spremnosti na pomoć u svakom trenutku. Zahvalnost dugujem i mom župniku, mons. Josipu Ćoriću, na očinskoj brizi kada sam došao raditi u Ivanić-Grad. Tako­đer, ne mogu ne spomenuti neke ljude koje sam svakodnevno susretao, te u neformalnom razgovoru s njima gradio svoj rad, počevši od gospodina Mate Duvnjaka (razgovor o općim život­nim pitanjima i etičkim dilemama), gospodina Krešimira Peteka (razgovor o poslovnim pitanjima i problemima), kolegice Nade Lisjak, prof. (razgovori o političko-gospođarskoj situaciji), kao i svih djelatnika srednje škole Ivan Švear u Ivanić-Gradu, pa sve do mog prijatelja Matije Injića s kojim sam vodio mnoge zani­mljive filozofsko-teološko-etičke rasprave i Josipa Ivankovića koji je, osim što je bio dobar sugovornik, bio i stalna informatičko-tehnička potpora. Zahvaljujem i gospodinu Tadiji Filipoviću na prepoznavanju značaja i vrijednosti moga rada. Veliko hvala mojim sestrama i bratu na bezuvjetnoj po­dršci tijekom moga školovanja. Posebno hvala mojim rodite­ljima, ocu Alojziju i rano preminuloj majci Kati na odgoju i usađenoj želji za učenjem. I, na kraju, hvala mojim sinovima Mironu i Noi te mojoj životnoj suputnici, supruzi Silviji, koji su podnosili sva moja raspoloženja tijekom pisanja ovoga djela.   Mile Marinčić   (Iz Predgovora)

Podaci

Nakladnik
Pergamena
Uvez
Tvrdi uvez
Broj stranica
253
Godina izdanja
2016
ISBN
9789536576616