Jezično kalkiranje u teoriji i praksi

.

.

Jezično kalkiranje u teoriji i praksi

Prilog lingvistici jezičnih dodira
Cijena: 265,00 HRK
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 0.

Knjiga je rezultat dugogodišnjega autoričina bavljenja lingvistikom jezičnih dodira. Autorica u njoj objedinjuje spoznaje do kojih je došla vlastitim istraživanjima, dovodeći ih u vezu i određujući odnos prema istraživanjima drugih lingvista u području dodira hrvatskoga s drugim jezicima. Knjiga počinje povijesnim pregledom razvoja lingvistike jezičnih dodira i objašnjenja temeljnih kontaktoloških pojmova. U središnjem poglavlju, naslovljenom Latentno posuđivanje, govori o načinu identifikacije kalkova, o određivanju njihova podrijetla i vrstama. Spomenute teorijske potkrepljuje primjerima kako na hrvatskom, tako i na stranim jezicima.

U poglavlju posvećenom jezičnom purizmu daje se iscrpan pregled purističkih tendencija u europskim jezicima, a potom u hrvatskome jeziku. Usporedbom s drugim jezicima, autorica dolazi do utemeljenoga zaključka da se purizam u hrvatskom jeziku ne izdvaja od sličnih tendencija u drugim europskim jezicima. Javlja se u različitim razdobljima različitim intezitetom i nije samo otpor prema stranome utjecaju, nego ima i pozitivnu značajku jer, umjesto pasivnog prihvaćanja stranih leksičkih jedinica, aktivira latente jezične mogućnosti u stvaranju novih izraza.

Kalkiranje kao postupak nastajanja novih izraza za pojmovne inovacije koje dolaze iz drugih kultura i jezika u knjizi je ispravno smješteno u širi kontekst jezičnog posuđivanja. Daje se povijesni kontekst dodira hrvatskoga s drugim jezicima i oprimjeruju ishodi tih dodira. Na temelju dobro odabranih primjera iz opsežnog korpusa starijih i novih primjera izdvajaju se i analiziraju kalkovi u hrvatskome jeziku. U analizi tvorbenih i semantičkih kriterija, imajući u vidu kulturno-povijesne pretpostavke kalkiranja, autorica opravdanu važnost posvećuje jeziku posredniku (etymologia proxima). Nakon raščlambe građe po vrstama, iznosi tvorbene značajke kalkova i tvorbenih inovacija nastalih kalkiranjem, te govori o semantičkoj ekstenziji kalkova. Zaključuje da strukturno-semantičke promjene na razini izraza dovode do inačica, a na semantičkoj razini do pomaka značenja.

Podaci

Nakladnik
Hrvatska sveučilišna naklada
Uvez
Meki uvez
Jezik
hrvatski
Broj stranica
439
Godina izdanja
2013
ISBN
978-953-169-256-4