Izražavanje posljedičnih odnosa u hrvatskome standarnom jeziku

.

.

Izražavanje posljedičnih odnosa u hrvatskome standarnom jeziku

Izražavanje posljedičnih odnosa u hrvatskome standarnom jeziku

Cijena: 190,00 HRK
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 0.

Posljedične su konstrukcije u ovoj knjizi opisane na svim razinama lingvističke analize: na razini jednostavne rečenice, na razini nezavisnosložene rečenice, u vezničkim ustrojstvima i jukstapoziciji, na razini zavisnosložene rečenice i, na kraju, na razini teksta. Iscrpno su opisane sve sintaktičke jedinice kojima se izražavaju posljedična značenja: prijedložno-padežne skupine, zamjenični prilozi i priložne skupine, funkcionalni ekvivalenti posljedičnih rečenica, nezavisnosložene rečenice posljedične semantike, zavisnosložene rečenice vezničkoga i nevezničkoga tipa te posljedične tekstne konstrukcije. Riječ je o opisu ustrojstava koja nesumnjivo pripadaju logički najsloženijima i koja su izvanredno raznolika. Riječ je nadalje o ustrojstvima koja je najteže razgraničiti od sličnih sintaktičkih ustrojstava (uzročnih, načinskih, poredbenih, namjernih, relativnih i sl.).

Ova knjiga daje i sveobuhvatan pregled relevantne literature o posljedičnim ustrojstvima u različitim jezicima (u slavenskim i romanskim jezicima te u engleskome i njemačkome) i u općelingvističkoj literaturi.

Posljedična su ustrojstva u hrvatskome jeziku dosad opisivana nedostatno i neprecizno. Zapravo od cijeloga mnoštva raznolikih tipova posljedičnih konstrukcija u gramatikama i specijaliziranim znanstvenim i stručnim radovima dosada su opisivane uglavnom samo one posljedične konstrukcije koje bi se mogle odrediti kao posljedične zavisnosložene rečenice u užemu smislu. 

Prema tomu ova je knjiga prvi potpuni opis načina izražavanja jednog od najsloženijih logičko-gramatičkih značenja u hrvatskome jeziku na svim razinama sintaktičke analize. 

Svi tipovi posljedičnih konstrukcija oprimjereni su mnogobrojnim primjerima.

Podaci

Nakladnik
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Uvez
Meki uvez
Jezik
hrvatski
Broj stranica
461
Godina izdanja
2008
Dimenzije
15,50 x 22,00
ISBN
9789536637379