Interna revizija

.

.

Interna revizija

Interna revizija

Cijena: 350,00 HRK
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 0.

Knjiga se bavi internom revizijom kao internim nadzornim mehanizmom korporativnog upravljanja, s posebnim naglaskom na teorijske i metodološke aspekte interne revizije kao značajnog segmenta cjelokupne revizijske djelatnosti. Knjiga je podijeljena u šest poglavlja, a sadržava i popis literature, kazalo imena i pojmova, popis slika i tablica. Svako poglavlje knjige započinje pregledom poglavlja u kojemu se ističu najznačajnije teme koje će u tom poglavlju biti obrađene, a završava s pitanjima za provjeru znanja.
 
U prvom, uvodnom poglavlju razmatra se uloga interne revizije u korporativnom upravljanju. U drugom poglavlju obrađuje se teorijski okvir i regulativa interne revizije. Treće poglavlje posvećeno je razmatranju povezanosti upravljanja rizicima, interne kontrole i interne revizije. U četvrtom poglavlju istražuju se organizacijske i upravljačke pretpostavke procesnog modela interne revizije. Kao logična posljedica stajališta iz prethodnih poglavlja, nameće se potreba oblikovanja i istraživanja procesnog modela interne revizije, odnosno razmatranja relevantnih metodoloških aspekata interne revizije. Nakon prethodne analize tradicionalnog i novog pristupa obavljanju interne revizije – pristupa utemeljenog na procjeni rizika, a polazeći od pretpostavke integrativnosti revizijskog procesa i kriterija cjelovitosti u njegovu razmatranjuu, u petom se poglavlju knjige detaljno i sveobuhvatno ekspliciraju ključne faze procesa interne revizije, od planiranja interne revizije, kritičkog ispitivanja i ocjene poslovanja do izvješćivanja o rezultatima ispitivanja i praćenja poboljšanja. Šesto poglavlje knjige posvećeno je odnosu između revizijskog odbora i interne revizije.
 
Knjiga je, ponajprije, namijenjena studentima ekonomskih fakulteta, a zatim i drugih fakulteta. Sasvim sigurno, knjiga je namijenjena i onima koji se bave teorijskim i praktičnim problemima interne revizije, eksterne revizije, državne revizije, računovodstva, analize i financijskog izvještavanja – internim, eksternim i državnim revizorima, računovođama, analitičarima, financijskim djelatnicima, ali može biti korisna i znatno širem krugu korisnika - menadžerima na svim razinama, članovima nadzornih i revizijskih odbora, te drugim donositeljima poslovnih odluka izvan poduzeća (vlasnicima, investitorima, kreditorima, i dr.).

Podaci

Jezik
hrvatski
Godina izdanja
2014
ISBN
9789532770933

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7.53450 kn