.

.

Računski plan za neprofitne organizacije 2015.

Cijena: 50,00 HRK
Cijena s popustom: 45,00 HRK
Količina

Neprofitna organizacija čija je imovina u prethodne tri godine uzastopno imala vrijednost manju od 230.000,00 kuna, a godišnji je prihod ostvaren u istom razdoblju, iznosio je manje od 230.000,00 kuna te, ako su prošle najmanje tri godine od osnivanja, nije u obvezi vođenja dvojnog knjigovodstva i primjene računovodstvenog načela nastanka događaja. Neprofitna organizacija koja zadovoljava navedene kriterije dužna je voditi najmanje knjigu blagajne, knjigu primitaka i izdataka, knjigu ulaznih računa, knjigu izlaznih računa i popis dugotrajne nefinancijske imovine primjenom jednostavnog knjigovodstva i novčanog računovodstvenog načela. Ako se neprofitna organizacija koja zadovoljava uvjete za vođenje jednostavnog knjigovodstva odluči za primjenju dvojnog knjigovodstva, obvezna je primjenjivati odredbe ovoga Zakona isključivo u dijelu sastavljanja i predaje financijskih izvješća.

To primjerice znači, da nije obvezna izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu ili provoditi samoprocjenu učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola sukladno odrebama ovoga Zakona, a što moraju sve neprofitne organizacije koje su obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva.

Podaci

Nakladnik
TIM4PIN
Uvez
Meki uvez
Jezik
hrvatski
Broj stranica
180
Godina izdanja
2015
ISBN
4434920000004

Proizvod trenutno nema recenzija korisnika