Gospodarska matematika

.

.

Gospodarska matematika

Gospodarska matematika

Zbirka zadataka s CD-om
Cijena: 169,00 HRK
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 0.

U gospodarskoj praksi brojni su primjeri različitih problema u rješavanju kojih su potrebne metode gospodarske matematike. Zbog toga se na stručnim studijima ekonomije u Republici Hrvatskoj te metode izučavaju u okviru posebnoga jednosemestralnoga ili dvosemestralnoga kolegija. Ova zbirka zadataka svojim konceptom, te izborom tema i zadataka nastoji pratiti uobičajeni nastavni program kolegija Gospodarska matematika koji se predaje na većini hrvatskih visokoobrazovnih ustanova. Zbirka je ponajprije namijenjena studentima stručnih studija računovodstva i trgovine Veleučilišta u Požegi kao obavezni nastavni materijal za kolegij Gospodarska matematika 2, ali svakako bismo je preporučili i svim studentima - slušačima kolegija Gospodarska matematika neovisno o visokoobrazovnoj ustanovi na kojoj se taj kolegij predaje. Vjerujemo i da će zbirka vrlo korisno poslužiti stručnjacima iz gospodarske prakse, poglavito iz područja računovodstva i financija, te trgovinskoga poslovanja. Dio zbirke koji se odnosi na kamatne račune i njihove primjene, te na zajmove može korisno poslužiti i studentima sveučilišnih studija ekonomije koji slušaju kolegij Financijska matematika.

Radi izbjegavanja značajnoga povećanja opsega zbirke, izostavljena su teorijska objašnjenja i detaljno riješeni primjeri. Čitatelji ih mogu potražiti u knjigama navedenima u popisu literature na kraju zbirke. Preporučujemo čitateljima da prije rješavanja zadataka iz zbirke svakako najprije temeljito prouče teorijski sadržaj i detaljno riješene primjere iz neke od tih knjiga, odnosno da im zadatci iz zbirke posluže isključivo kao provjera jesu li i u kojoj mjeri usvojili gradivo svake pojedine nastavne cjeline.

Zadatke iz posljednjega poglavlja zbirke (pod naslovom Zajmovi) preporučuje se rješavati koristeći MS Excel 2003 (ili neku od kasnijih verzija). Stoga je poželjno da čitatelji imaju osnovno iskustvo u radu s tim programom, točnije, da znaju unositi podatke u ćelije, upisivati formule i si. Smatramo umjesnim pretpostaviti da većina čitatelja, a poglavito studenata, već ima određenoga iskustva u radu s MS Excelom jer se rad s tim programom uči već u srednjoškolskim informatičkim predmetima, a nezaobilazan je i na stručnim studijima u okviru kolegija u kojima se predaju osnove informatike i/ili poslovna informatika. Čitatelje koji nemaju iskustva u radu s MS Excelom upućujemo na odgovarajuće priručnike od kojih su neki navedeni i u popisu korištene literature.

Unutar svake pojedine cjeline zadatke smo nastojali metodički poredati od najlakših prema težima. Uz neke teže zadatke dali smo i kratku uputu za rad. Smatramo primjerenim istaknuti da su svi nazivi tvrtki, osoba i si. navedeni u zbirci potpuno izmišljeni, te da je svaka slučajnost s ma kojom stvarnom osobom ili tvrtkom slučajna i nenamjerna. Ovakve nazive nismo koristili radi stvaranja pogrešnoga dojma neozbiljnosti zadataka, nego pedagoški želeći barem malo ublažiti uobičajenu napetost i nervozu s kojom većina čitatelja pristupa rješavanju matematičkih zadataka.

Kao jednu od osnovnih vrlina ove zbirke smatramo sudjelovanje naših studenata u njezinom nastajanju, te u rješavanju zadataka. Stoga slobodno možemo reći da su zadatci iz zbirke „akademski ispitani" na studentima, od kojih smo neke posebno izdvojili i naveli u poglavlju Posebna zahvala. Ti su studenti ne samo rješavajući zadatke, nego i svojim primjedbama, komentarima i pitanjima uvelike pomogli da više pozornosti obratimo nekim temama koje znatan dio studenata nešto teže svladava. Autorima su koristile i rasprave s nekolicinom kolega s drugih hrvatskih visokoobrazovnih ustanova, pa su i neke njihove ideje, primjedbe i prijedlozi uvršteni u zbirku. Koristimo prigodu svima se zahvaliti na ovakvoj, više negoli dobrodošloj i korisnoj pomoći.

Svim čitateljima i korisnicima zbirke želimo ugodan rad i uspješno rješavanje zadataka.

Podaci

Nakladnik
Školska knjiga
Uvez
Meki uvez
Jezik
hrvatski
Broj stranica
343
Godina izdanja
2011
Dimenzije
16,50 x 24,00
ISBN
978-953-0-30884-8