Otkriće individuuma 1500.-1800.

.

.

Otkriće individuuma 1500.-1800.

Otkriće individuuma 1500.-1800.

Cijena: 157,50 HRK
Količina
Broj nagradnih bodova koje ćete ostvariti kupnjom jednog proizvoda: 0.

Tek je moderno društvo ideju individualnog samoodređenja i samo-ostvarenja prihvatilo kao životni cilj, i tek moderno društvo barem ono tako podrazumijeva - nastoji stvoriti i osigurati socijalne, političke i ekonomske preduvjete za postizanje tog cilja. Pa ipak, istraživanje procesa tijekom kojega se etabliralo tematiziranje individualne svijesti i individualnog samopronalaženja, još uvijek ne predstavlja središnje pitanje unutar suvremene povijesne znanosti. Posjedujemo relativno veliko znanje o općim uvjetima nastanka modernog svijeta, o izgradnji državnih struktura, proširenju tržišnih odnosa i društvenom diferenciranju socijalnih grupa. No, veoma malo znamo o tome kako se oblikovao "moderni" individuum, kako su se individuumi nosili sa svojim osobnim ciljevima i željama, kako su nastojali pronaći vlastite putove i pritom po mogućnosti probijali uobičajene tradicionalne okvire.

Svi veliki teoretičari moderne prepoznali su u otkrivanju individuuma, u nastanku individualizma i u procesu individualizacije bitna obilježja moderne u nastanku, iako nikad nije napravljeno veliko, empirijski utemeljeno istraživanje s jednoznačnim odgovorima." Analize Jakoba Burckhardta i Wilhelma Diltheya u duhu idealizma 19. stoljeća ostale su neospornima sve do danas, kao da su odavno dokazane. Godine 1860. napisao je Jakob Burckhardt: "U srednjem su se vijeku obje strane svijesti - prema vanjskom svijetu i u čovjekovoj nutrini - nalazile pod zajedničkim velom u stanju sna ili polubudne. Veo je bio satkan od vjere, dječje zbunjenosti i zabluda; svijet i povijest gledani kroz taj veo djelovali su bajkovito, a čovjek se ipak prepoznavao samo kao rasa, narod, stranka, korporacija, obitelj ili u nekom drugom uopćenom obliku.....

Richard van Dulmen (3. svibnja 1937. - 18. siječnja 2004.), najveći dio svoje akademske karijere ostvario je na predmetu Historijske kulturne studije u Institutu zapovijest Sveučilišta Saarske oblasti u Saarbruckenu, neprekidno od 1982. godine, ali se učinci njegova silnog intelektualnog napora, istraživačkog rada, mnogobrojnih tekstova, potom projektnih umrežavanja i nadasve udjela u utemeljenju i uređivanju Časopisa Historische Anthropologie: Kultur, Gesellschaft, Alltag (Historijska antropologija: kultura, društvo, svakodnevnica) od 1993. godine do smrti, mogu uočiti posvuda u Europi. Stručnjak za europski rani novi vijek, van Diilmen je i praktično, osobno, interiorizirao humanističke poticaje čitave epohe, radeći to kao intelektualac koji se suočava s misaonim i komunikacijskim izazovima postmoderne. Čitajući programsku orijentaciju časopisa Historische Anthropologie, koju je nesumnjivo i on pisao, danas, post mortem, čini se da sažima njegov vlastiti životni credo: "'Kultur gilt nicht als Kennzeichen eines bestimmten Sektors, sondern als Medium histo-rischer Lebenspraxis und Auseinandersetzung insgesamt"...

Podaci

Nakladnik
Golden marketing - Tehnička knjiga
Biblioteka
Biblioteka Dialogica Europea
Uvez
Tvrdi uvez
Jezik
hrvatski
Broj stranica
143
UDK
1:93/99
Godina izdanja
2005
ISBN
953-212-199-4