priredio Zorislav Kaleb i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

priredio Zorislav Kaleb

Mr. sc. ZORISLAV KALEB, rođen je 1966. g. u Metkoviću. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1992. g. na kojem je magistrirao na poslijediplomskom znanstvenom studiju iz trgovačkog prava i prava društava 2006. Pravosudni ispit položio je 1994. 2008. je izabran u naslovno-nastavno zvanje višeg predavača te reizabran 2015. Od 2016-2017 bio je savjetnik ministra pravosuđa. 1995-1996 bio je zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Od 1996. do 2006. obavlja dužnost suca Općinskog suda u Zagrebu, a od 2006 do danas suca Općinskog kaznenog suda u Zagrebu. Od 2005. do 2018. je sudac drugostupanjskog vijeća Suda časti pri HGK.. Od 2011 godine predaje na Visokoj poslovnoj školi Zagreb, danas Poslovnom veleučilištu Zagreb. Od 2008. do 2014. predavao je na Visokoj školi tržišnih komunikacija “Agora”, a od 2007.- 2010. je bio gostujući predavač na poslijediplomskom specijalističkom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. 2011. predavao je na Hrvatskoj javnobilježničkoj akademiji, a od 2009. – 2016. bio je vanjski suradnik za vježbe na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Autor je knjiga: “Gospodarska kaznena djela iz područja trgovačkih društava i vrijednosnih papira”, Zagreb, 2006 i Djelovanje kaznene presude na parnični postupak, Vizura, Zagreb, 2008.

Nema pronađenih proizvoda