.

Politika

Aktivni filteri

129,00 HRK -10% 116,10 HRK
129,00 HRK -10% 116,10 HRK
149,00 HRK -10% 134,10 HRK
149,00 HRK -10% 134,10 HRK
119,00 HRK -10% 107,10 HRK
119,00 HRK -10% 107,10 HRK
260,00 HRK -10% 234,00 HRK
260,00 HRK -10% 234,00 HRK
150,00 HRK -10% 135,00 HRK
150,00 HRK -10% 135,00 HRK
179,00 HRK -10% 161,10 HRK
179,00 HRK -10% 161,10 HRK
149,00 HRK -20% 119,20 HRK
149,00 HRK -20% 119,20 HRK
49,00 HRK -20% 39,20 HRK
49,00 HRK -20% 39,20 HRK
139,00 HRK -10% 125,10 HRK
139,00 HRK -10% 125,10 HRK
165,00 HRK -10% 148,50 HRK
165,00 HRK -10% 148,50 HRK
179,00 HRK -10% 161,10 HRK
179,00 HRK -10% 161,10 HRK
139,00 HRK -28,78% 99,00 HRK
139,00 HRK -28,78% 99,00 HRK
129,00 HRK -45,74% 70,00 HRK
129,00 HRK -45,74% 70,00 HRK
159,00 HRK -49,69% 79,99 HRK
159,00 HRK -49,69% 79,99 HRK
149,00 HRK -10% 134,10 HRK
149,00 HRK -10% 134,10 HRK
99,00 HRK -20% 79,20 HRK
99,00 HRK -20% 79,20 HRK
179,00 HRK -72,07% 49,99 HRK
179,00 HRK -72,07% 49,99 HRK
139,00 HRK -92,81% 9,99 HRK
139,00 HRK -92,81% 9,99 HRK
79,00 HRK -87,34% 10,00 HRK
79,00 HRK -87,34% 10,00 HRK
290,00 HRK -20% 232,00 HRK
290,00 HRK -20% 232,00 HRK
129,00 HRK 59,00 HRK
129,00 HRK 59,00 HRK
129,00 HRK -30,23% 90,00 HRK
129,00 HRK -30,23% 90,00 HRK
129,00 HRK 116,10 HRK
129,00 HRK 116,10 HRK
210,00 HRK
224,10 HRK 249,00 HRK -10%
116,10 HRK 129,00 HRK -10%
250,00 HRK
134,10 HRK 149,00 HRK -10%

Sport, nacionalizam i država

107,10 HRK 119,00 HRK -10%
234,00 HRK 260,00 HRK -10%

Uloga doktora Eduarda Luke Miloslavića

135,00 HRK 150,00 HRK -10%
161,10 HRK 179,00 HRK -10%
95,00 HRK
119,20 HRK 149,00 HRK -20%

Uvod u političku ekonomiju digitalnog doba

39,20 HRK 49,00 HRK -20%
125,10 HRK 139,00 HRK -10%

Sedam koraka od demokracije do diktature

49,90 HRK

Uspon i pad Ante Pavelića

148,50 HRK 165,00 HRK -10%

Nove artikulacije isključivanja u 21. stoljeću

161,10 HRK 179,00 HRK -10%

Versailleski mirovni ugovor viđen iz Francuske i iz drugih zemalja

71,10 HRK 79,00 HRK -10%

Za primjenu u politici, diplomaciji i špijunaži

99,00 HRK 139,00 HRK -28,78%

Istina, laži i vodstvo

70,00 HRK 129,00 HRK -45,74%
Kako možemo izgraditi idealan svijet
79,99 HRK 159,00 HRK -49,69%
Kako možemo izgraditi idealan svijet
134,10 HRK 149,00 HRK -10%
Od političkoteorijskih utemeljenja do biopolitičkih ishoda
79,20 HRK 99,00 HRK -20%
49,99 HRK 179,00 HRK -72,07%

Kontroverze i konsenzus

Međunarodne studije
9,99 HRK 139,00 HRK -92,81%
Izbor kolumni objavljenih u tjedniku Lider 2005. - 2013.
10,00 HRK 79,00 HRK -87,34%
232,00 HRK 290,00 HRK -20%
59,00 HRK 129,00 HRK
90,00 HRK 129,00 HRK -30,23%
116,10 HRK 129,00 HRK
Imigracija, indentitet, islam