Davor Kovačić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 2

Davor Kovačić

Rođen 1966. u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Nakon odsluženja vojnog roka upisao 1987. godine na Filozofskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu povijest kao prvi (A) predmet i arheologiju kao drugi (A1) predmet. Poslije završetka studija zaposlen kao arhivist – vježbenik na određeno vrijeme u Državnom arhivu grada Zagreba. U siječnju 1998. godine zaposlen u Hrvatskom institutu za povijest kao znanstveni novak na projektu “Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu” i upisao poslijediplomski studij povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Poslije uspješno završenog poslijediplomskog studija, 2001. godine obranio magistarsku radnju pod naslovom “Koncentracijski logor Stara Gradiška 1941.-1945″. Na istom fakultetu prijavio doktorsku disertaciju pod naslovom “Razvoj i djelovanje policijsko sigurnosnog sustava NDH od 1941.-1945. godine» koji se nalazi u sklopu projekta “NDH – Sustav vladavine 1941.-1945” čija je voditeljica bila dr. sc. Nada Kisić-Kolanović. Disertacija je obranjena u prosincu 2005. godine. U siječnju 2011. izabran je u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, a 21. studenog 2016. u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik.

Aktivni filteri

Nastanak, imidž, kontroverze