Mirna Šitum i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 2

Mirna Šitum

Mirna Šitum je rođena 05. svibnja 1962. g. u Cisti Provo, Imotski. Osnovnu školu završila je u mjestu rođenja, a gimnazijsko obrazovanje stekla u Zagrebu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1980. g. te na istom diplomirala 13. srpnja 1985. g. Pripravnički staž obavila je u Domu zdravlja Imotski i u KB Split. Stručni ispit je položila 09. listopada 1986. g. u D.Z. Imotski. Kao liječnik opće medicine radila je od listopada 1986. g. do listopada 1991. g. u Stanici za hitnu medicinsku pomoć u Splitu i to kao liječnik u smjeni, rukovoditelj smjene i kao ravnateljica Stanice za hitnu medicinsku pomoć Split. Od listopada 1991. g. do prosinca 1993. g., kao dragovoljac Domovinskog rata pristupila je IV. Gardijskoj brigadi u Splitu, i to kao djelatni časnik Hrvatske vojske u kojoj je obnašala dužnosti Zapovjednika sanitetske desetine u postrojbi, Referenta sanitetske službe HV, Načelnika saniteta brigade, Glavnog sanitetskog inspektora te Voditelja brigadnog stacionara i ljekarne na prvoj crti bojišnice. Zbog ranjavanja na prvoj crti bojišnice ima status HRVI. Specijalizaciju iz dermatovenerologije započela je 20. prosinca 1993.g. u Klinici za kožne i spolne bolesti KBC-a i MF-a Sveučilišta u Zagrebu, a specijalistički ispit je položila 11. srpnja 1996. g. Od tada do 10. ožujka 2000. g. radila je kao stalni zaposlenik iste Klinike u kojoj je obavljala dužnosti odjelnog liječnika i voditeljice ambulanti za pigmentne tumorske promjene kože i male kirurške zahvate. Bila je i na stručnom usavršavanju u Klinikama za kožne i spolne bolesti Sveučilišta Heinrich-Heine u Düsseldorfu i Sveučilišta u Grazu.

Aktivni filteri

ususret nacionalnom programu prevencije i ranog otkrivanja melanoma

For medical and dental students