Edi Maletić,Jasminka Karoglan Kontić,Ivan Pejić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.