Timothy Radcliffe i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Timothy Radcliffe

Timothy Radcliffe, rođen 1945., je redovnik, dominikanac. Studirao je u Oxfordu i Parizu. Predavao je Sveto pismo na Sveučilištu u Oxfordu. Tijekom svog mandata bio je po službenoj dužnosti veliki kancelar Papinskog sveučilišta Sveti Toma Akvinski, Angelicum u Rimu. 

Nema pronađenih proizvoda