Nada Bešenski i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Nada Bešenski

Nada Bešenski rođena je 1943. u Krapini gdje je završila osnovno školovanje i gimnaziju. Godine 1962. upisala je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je i diplomirala 1968. godine. Na radu u Općoj bolnici Knin započinje specijalizaciju iz radiologije, a specijalistički ispit položila ja na Zavodu za radiologiju Rebro 1974.g. Potom radi u Institutu za tumore do 1980.g. Magistrirala je 1976. i doktorirala 1979. godine iz područja neuroradiologije. Godine 1980. počinje raditi na Zavodu za radiologiju Rebro KBC Zagreb i ubrzo potom započinje s nastavničkom aktivnošću u Visokoj školi za zdravstvene tehničare gdje je bila nositelj kolegija Radiografska tehnika i Radiografski proces za studente Radiološkog smjera, te voditelj Radiološkog smjera. Kao rezultat njenog rada i u suradnji s ing. medicinske radiologije Nikolom Škegrom nastaje i prvi udžbenik Radiografska tehnika snimanja, godine 1982. u nakladi Školske knjige, koji je 2012. doživio i treće obnovljeno i nadopunjeno izdanje. Na kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Rebro kao redoviti professor radiologije i subspecijalist neuroradiologije radila je do 2002. godine, a potom kao Visiting profesor odlazi u SAD i narednih 6 godina predaje na Medical University of South Carolina. Po povratku u Hrvatsku 2008. g. radi u svojstvu profesora neuroradiologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, do umirovljenja 2012. g. Prof. dr. sc. Nada Bešenski autor je više od 120 radova publiciranih u svjetskim časopisima, autor je udžbenika Klinička neuroradiologija mozga i koautor dvadesetak drugih udžbenika. Dobitnica je niza priznanja u zemlji i inozemstvu za svoj znanstveni i pedagoški rad od kojega ne odustaje ni danas. Na stručnim skupovima, simpozijima, kongresima još uvijek je rado slušani pozvani predavač, a svoje znanje i bogato iskustvo i danas nesebično prenosi mlađim kolegama studentima i specijalizantima radiologije.

Aktivni filteri

3. dopunjeno izdanje