Ivica Šute i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 2

Ivica Šute

Roden je u Zagrebu 8. ožujka 1974. godine. Osnovnu i srednju školu - Centar usmjerenog obrazovanja za upravu i pravosude - završio je u Zagrebu. Godine 1992. upisuje studij jednopredmetne povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu, na kojemu je diplomirao 22. prosinca 1997. Godine 1998. upisuje poslijediplomski studij povijesti na Filozofskom fakultetu na cijem Odsjeku za povijest, od 16. 11. 1998., radi kao znanstveni novak na projektu "Politika i gospodarstvo u Hrvatskoj od 1900. do 1950. godine" ciji je nositelj prof. dr. Mira Kolar. Magistrirao je 24. srpnja 2002. na temu magistarskog rada "Položaj i obilježje trgovine u Banovini Hrvatskoj (1939.-1941.)". Njegovi su znanstveni i istraživacki interesi prvenstveno usmjereni prema proucavanju hrvatske nacionalne povijesti u 20. stoljecu te gospodarske i socijalne povijesti u 19. i 20. st. Član je Organizacijskog odbora Medunarodnog kulturnopovijesnog simpozija "Mogersdorf" i od 2000./2002. godine tajnik Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Potpredsjednik je Centra za ekonomsku i socijalnu povijest pri istom Zavodu te clan uredništva casopisa "Gospodarska povijest". Dobitnik je Godišnje nagrade Društva sveucilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu u akademskoj godini 1999./2000. za znanstveni rad iz povijesti, podrucje humanistickih znanosti koji je objavljen u akademskoj godini 1999./2000. Doktorirao je 15. 11. 2006. s temom "Organizacija i djelovanje Gospodarske Sloge (1935.-1941.)".

Aktivni filteri

20,00 EUR
Nema dovoljno proizvoda na zalihi