Ronald Inglehart i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Ronald Inglehart

Ronald F. Inglehart (rođen 5. rujna 1934.) je politolog i profesor  na Sveučilištu u Michiganu. Direktor je Istraživanja svjetskih vrijednosti, globalne mreže društvenih znanstvenika koji su proveli reprezentativna nacionalna istraživanja javnosti preko 80 društava na svih šest naseljenih kontinenata, a koja sadrže 90 posto svjetske populacije. Prvi val anketa proveden je 1981., a najnoviji val dovršen 2014. godine. Od 2010. Inglehart je također direktor  Laboratorija za komparativna društvena istraživanja na Nacionalnom sveučilištu - Visoka ekonomska škola u Moskvi i Sankt Peterburgu. Ovaj je laboratorij proveo ankete u Rusiji i osam bivših sovjetskih zemalja i osposobljava studente na doktoratima o kvantitativnim međunarodnim istraživačkim metodama.

Sedamdesetih godina Inglehart počeo je razvijati utjecajnu teoriju Generacijske zamjene uzrokujući promjene međugeneracijske vrijednosti s materijalističkih na post-materijalističke vrijednosti koje su pomogle oblikovanju Eurobarometrijskih istraživanja, istraživanja svjetskih vrijednosti i drugih projekata međunarodnih istraživanja. Nastavljajući na ovom djelu, on je nakon toga razvio revidiranu verziju teorije modernizacije, teorije evolucijske modernizacije koja tvrdi da ekonomski razvoj, institucije socijalne države i dugi mir između velikih sila od 1945. godine prepravljaju ljudske motivacije na načine koji imaju važne implikacije na rod uloge, seksualne norme, uloga religije, ekonomsko ponašanje i širenje demokracije.

Aktivni filteri

290,00 HRK
Religija i politika u svijetu