Ivan Pavao II. - Karol Wojtyla i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Ivan Pavao II. - Karol Wojtyla

Ivan Pavao II. (Karol Wojtyla) rođen je 1920. godine u mjestu Wadovice, blizu Krakowa. Nakon gimnazije, za vrijeme njemačke okupacije, studira teologiju na tajnom fakultetu u nabiskupskom dvoru u Krakowu, paralelno radeći u rudniku i tvornici. Za svećenika je zaređen 1946. godine. Studij je nastavio na Papinskom sveučilištu Angelicum u Rimu, gdje je postigao doktorat iz filozofije. Od 1954. profesor je na Katoličkom sveučilištu u Lublinu, a 1958. godine je imenovan pomoćnim biskupom u Krakowu gdje 1964. preuzima nadbiskupsku službu. Pavao VI. ga je 1967. godine imenovao kardinalom, a za papu je izabran 19. listopada 1978. Za vrijeme svog pontifikata objavio je niz enciklika, obnovljeni Zakonik kanonskog prava te Katekizam Katoličke Crkve. Preminuo je 2. travnja 2005. u svojoj rezidenciji u Vatikanu. 27. travnja 2014. godine papa Franjo proglasio ga je svetim.

Aktivni filteri