Bojan Marotti i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 2

Bojan Marotti

Bojan Marotti rođen je 1957. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1982. g. filozofiju i komparativnu književnost, a studirao je i klasičnu filologiju i opću lingvistiku. Od 1984. g. zaposlen je u Zavodu za povijest i filozofiju znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u kojem se posebice bavi filozofijom jezika, teorijom značenja te općim i poredbenim jezikoslovljem. Nekoliko je godina predavao povijest svjetske drame i kazališta na Umjetničkoj akademiji u Osijeku (na Odsjeku za kazališnu umjetnost). Na Studiju glume na međunarodnome sveučilištu DIU Libertas predaje predmete iz povijesti estetike, književnosti i kazališta.

Godine 2012. obranio je doktorski rad pod naslovom Značenje nadslovaka u rječniku Pavla Rittera Vitezovića »Lexicon Latino-Illyricum« (mentor akademik Radoslav Katičić).

Objavio je više od pedeset znanstvenih i stručnih članaka i rasprava te priopćenja na znanstvenim skupovima. Prevodi s nekoliko jezika (engleski, talijanski, njemački, latinski, grčki). Desetak je godina bio tajnik uredništva časopisa Encyclopaedia moderna.

Aktivni filteri

200,00 HRK