Sanda Lucija Udier i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 3

Sanda Lucija Udier

Dr. sc. Sanda Lucija Udier rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje te studij kroatistike i južnoslavenskih filologija na Filozofskome fakultetu. Magistrirala je i doktorirala s temama iz standardnoga hrvatskoga jezika. Radila je u dvjema školama i u Leksikografskome zavodu „Miroslav Krleža“. Od 2001. godine zaposlena je kao lektorica i viša lektorica u Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. do 2014. godine obavlja dužnost koordinatorice i voditeljice Croaticuma. Godine 2012. izabrana je u zvanje znanstvene suradnice. Sudjelovala je u pet znanstvenih projekata (1999. Hrvatski biografski leksikon, voditelj dr. sc. Trpimir Macan; 2001. Hrvatski za strance, voditelj prof. dr. sc. Ivo Pranjković; 2006. Materinski i inojezični hrvatski, voditeljica prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, 2007. Metodologija izrade udžbenika i testiranja za hrvatski kao drugi i strani jezik, voditelj prof. dr. sc. Ivo Pranjković i 2013. Računalni učenički korpus hrvatskog kao drugog i stranog jezika, voditelj prof. dr. sc. Damir Boras), suurednica je tematskoga broja časopisa Lahor posvećenoga provjeravanju jezičnoga znanja i Zbornika Croaticuma. Izlagala je na četrdesdetak znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Bila je predsjednica organizacijskoga odbora sedam stručnih savjetovanja za lektore hrvatskoga kao inoga jezika koji su se održali na Filozofskome fakultetu u Zagrebu pod pokroviteljstvom MZOS-a. Bila je članica stručne radne skupine za izradu pitanja iz hrvatskog jezika i književnosti za državne mature za školsku godinu 2012./13. te koordinatorica Erasmus Intensive Language Course (EILC) tečajeva 2011, 2012., 2013. i 2014. godine. Od 2014. do 2015. godine predsjednica je Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku.

Aktivni filteri

Vježbenica hrvatskoga jezika kao drugoga i stranoga jezika za razine A1-A2

Udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za razine A1-A2