Tamara Bakran,Kaća Svedružić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.