Željka Fink Arsovski i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Željka Fink Arsovski

     Željka Fink Arsovski je rođena 17. studenog 1952. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i Jezičnu gimnaziju. 1971. je godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala studijske grupe: ruski jezik i književnost i sociologiju. Osnovni joj se znanstveni interesi vežu za sljedeća područja: frazeologija, frazeografija, leksikologija, leksikografija, sintaksa, pravopis, kontaktna lingvistika. U Hrvatskoj i inozemstvu je objavila preko 110 znanstvenih, preglednih i stručnih članaka u stručnim časopisima i u zbornicima sa znanstvenih skupova. Osim toga autorica je jedne znanstvene knjige, priručnika iz Sintakse ruskoga jezika, koautorica je četiriju frazeoloških rječnika, te bibliografije hrvatske frazeologije. Od 2009. je godine objavila 2 frazeološka rječnika (2011, 2014), Bibliografiju hrvatske frazeologije (2010), 30-tak znanstvenih radova (u Rusiji, Njemačkoj, Bjelorusiji, Poljskoj, Sloveniji, Mađarskoj i Hrvatskoj). Članci (većinom izvorni znanstveni) su objavljeni u kolektivnim monografijama, zbornicima sa znanstvenih skupova, kao poglavlja u knjizi. 28 je radova kategorizirano kao A1.

Aktivni filteri