Kristijan Cinotti i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Kristijan Cinotti

Kristijan je jedan od predavača na Hrvatskom institutu za financije na temu financija, računovodstva i poreza. Osim toga, predsjednik je Hrvatskog društva procjenitelja te aktivan član Hrvatske revizorske komore i Hrvatske komore poreznih savjetnika. Prošao je cijeli niz seminara i radionica u zemlji i inozemstvu na temu financija, računovodstva i poreza. Trenutno je polaznik doktorskog studija na Ekonomskom studiju u Zagrebu i ACCA programa. Ima licence za ovlaštenog revizora, poreznog savjetnika, procjenitelja i računovođu, te je ovlašteni sudski vještak za financije. Autor ili koautor je sljedećih knjiga: „Što poduzetnici moraju znati o financijama?“,"Kako platiti manje poreza?", "Kako se pripremiti za nadzor porezne uprave?", „Mazars porezni savjetnik“, te „Leasing u praksi“. Autor je nekoliko članaka iz područja analize financijskih izvještaja, value based managementa, spajanja poduzeća, leasinga i due diligenca. Aktivno se služi njemačkim i engleskim jezikom.

Aktivni filteri