Željko Karaula i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 2

Željko Karaula

Dr. sc. Željko Karaula (Bjelovar, 26. lipnja 1973.), na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio studij povijesti i filozofije, a doktorirao na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (2015.), znanstveni suradnik, član Uredništva časopisa Radovi Zavoda i odgovorni urednik časopisa Zbornik Janković ogranka Matice hrvatske iz Daruvara. Vanjski suradnik Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima i Dukljanske akademije nauka i umjetnosti (DANU) iz Crne Gore.

Aktivni filteri

Iz arhiva UDBA-e

200,00 HRK

Hrvatska seljačka zaštita u Kraljevini Jugoslaviji