Antun Palarić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Antun Palarić

Antun Palarić diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je na Općinskom sudu u Dugom Selu, te kao predsjednik suda Općinskog suda u Klanjcu. Radio je u Ministarstvu pravosuđa i uprave, gdje je obavljao poslove šefa kabineta ministra. Bio je šef kabineta ministra i u Ministarstvu pravosuđa. Za pomoćnika ministra uprave imenovan je 1995. godine, a dužnost ravnatelja Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu obavlja od 1999. do 2000. godine. Obnašao je dužnost tajnika Ministarstva poljoprivrede, a 2004. godine imenovan je državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za upravu. Sucem Ustavnog suda Republike Hrvatske izabran je 2009. godine. Osnivač je Centra za edukaciju državnih službenika i Akademije lokalne demokracije.

Nema pronađenih proizvoda