Mirjana Jukić,Slavica Kovač i njegova djela - Knjižara Ljevak

.