Damir PAVIČIĆ,dipl. iur. i njegova djela - Knjižara Ljevak

.