Nikola Mirošević i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 4

Nikola Mirošević

Prof. dr. sc. Nikola Mirošević rodio se u Blatu 1943., gdje je završio osnovnu školu; srednju je poljoprivrednu školu završio u Kaštelima. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu na kojemu je stekao akademski stupanj magistra i doktora znanosti, a specijalizirao je u Francuskoj te studijski putovao diljem vinogradarskog svijeta. Predstojnik Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskoga fakulteta Sveučili šta u Zagrebu bio je od 1987. do 2003. Na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima nositelj je ili suradnik na mnogim nastavnim kolegijima. Njegova glavna znanstvenoistraživačka aktivnost je biološka i tehnološka valorizacija autohtonih i introduciranih kultivara vinove loze, ali i drugi problemi vezani za uspješnost uzgoja i eksploataciju loze, s posebnim osvrtom na razmnožavanje, rasadničarstvo i osnivanje novih vinograda. Dobitnik je Državne nagrade za znanstveni rad (2000.), Nagrade za životno djelo Udruge dalmatinskih vinogradara i vinara i Zadružnog saveza Dalmacije (2002.), Priznanja udruge vinogradara i vinara “Vinum Croaticum” (2003.) i mnogih drugih.

Aktivni filteri

-20%
724,50 HRK -20% 579,60 HRK
724,50 HRK -20% 579,60 HRK
-20%
168,00 HRK -20% 134,40 HRK
168,00 HRK -20% 134,40 HRK
-20%
829,50 HRK -20% 663,60 HRK
829,50 HRK -20% 663,60 HRK
-20%
262,50 HRK -20% 210,00 HRK
262,50 HRK -20% 210,00 HRK
579,60 HRK 724,50 HRK -20%
134,40 HRK 168,00 HRK -20%
Priča o velikom hrvatskom vinu
663,60 HRK 829,50 HRK -20%
210,00 HRK 262,50 HRK -20%