Nikola Mirošević i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 2

Nikola Mirošević

Prof. dr. sc. Nikola Mirošević rodio se u Blatu 1943., gdje je završio osnovnu školu; srednju je poljoprivrednu školu završio u Kaštelima. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu na kojemu je stekao akademski stupanj magistra i doktora znanosti, a specijalizirao je u Francuskoj te studijski putovao diljem vinogradarskog svijeta. Predstojnik Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskoga fakulteta Sveučili šta u Zagrebu bio je od 1987. do 2003. Na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima nositelj je ili suradnik na mnogim nastavnim kolegijima. Njegova glavna znanstvenoistraživačka aktivnost je biološka i tehnološka valorizacija autohtonih i introduciranih kultivara vinove loze, ali i drugi problemi vezani za uspješnost uzgoja i eksploataciju loze, s posebnim osvrtom na razmnožavanje, rasadničarstvo i osnivanje novih vinograda. Dobitnik je Državne nagrade za znanstveni rad (2000.), Nagrade za životno djelo Udruge dalmatinskih vinogradara i vinara i Zadružnog saveza Dalmacije (2002.), Priznanja udruge vinogradara i vinara “Vinum Croaticum” (2003.) i mnogih drugih.

Aktivni filteri

96,16 EUR
110,09 EUR