Edita Slunjski, suradnici i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Edita Slunjski, suradnici

Edita Slunjski rođena je 30. 5. 1966. Diplomirala je predškolski odgoj na Pedagoškoj akademiji u Čakovcu i pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, nakon čega je nekoliko godina radila kao odgajateljica i pedagoginja u dječjim vrtićima. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistrirala je na temi Integrirani predškolski kurikulum i doktorirala na temi Stvaranje organizacije koja uči i sukonstrukcija predškolskog kurikuluma. Docentica je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Objavila je 18 znanstvenih i 16 stručnih radova te 6 knjiga i priručnika. Kontinuirano unapređuje odgojno-obrazovnu praksu u nekoliko vrtića.

Aktivni filteri

140,00 HRK

Mudrost vođenja: prikaz istraživanja i alati razvoja prakse vođenja

110,00 HRK

Vođenje: prema kulturi promjene

Od kompetentnog pojedinca i ustanove do kompetentne zajednice učenja

150,00 HRK

Kvalitativni iskoraci u shvaćanju i oblikovanju predškolskog kurikuluma