Ivo Alfirević i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Ivo Alfirević

Ivo Alfirević rođen je 1939. u Splitu gdje je 1958. završio klasičnu gimnaziju. Diplomirao je strojarstvo na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu u Zagrebu 1962. Magistrirao je na Ilinois Institute of Technology u Chicagu 1968. Doktorsku disertaciju obranio je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 1972. Dvije je godine radio u poduzeću Dalmacija-cement u Splitu, a od 1965. stalno je zaposlen na Fakultetu strojarstva i brodogradnje gdje je 1971. izabran za docenta, 1976. za izvanrednog i 1983. za redovitog profesora na Zavodu za tehničku mehaniku, čiji je bio dugogodišnji predstojnik. Osim toga, obavljao je dužnost prodekana i dekana toga fakulteta. Napisao je devet sveučilišnih udžbenika, šest priloga u Tehničkoj enciklopediji Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža" i osam priloga u biblioteci Inženjerski priručnik čiji je stručni urednik. Objavio je više od 70 znanstvenih radova, pretežno iz područja mehanike deformabilnih tijela. U svojim istraživanjima otkrio je i objasnio učinak razlike Poissonovih faktora u metodi fotoelastične obloge (zajedno s J. W. Dallyjem), razradio je primjenu fotoelastične obloge na ortotropnim modelima te eksperimentalno odredio niz faktora koncentracije naprezanja u ortotropnim materijalima. Uveo je pojam reduciranoga faktora koncentracije naprezanja. Razradio je opći tenzorski pristup teorijama čvrstoće; razvio je tehničke metode analize naprezanja u nelinearno-elastičnim štapovima i s tim u vezi uveo pojmove momenata tromosti i momenata otpora četvrtog reda. Za svoj je rad nagrađen više puta. Među ostalim, Velikom medaljom Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Poveljom tehničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Državnom godišnjom nagradom Nikola Tesla, nagradom J. J. Strossmayer Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Zagrebačkog velesajma, Nagradom grada Zagreba, Nagradom za životno djelo Moć znanja Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Državnom nagradom za znanost za životno djelo, te odličjem Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića.

Aktivni filteri

262,50 HRK
Primjenjena statika